Gubitak Barske plovidbe 329 hiljada eura

Barska plovidba je na kraju juna imala gubitak iz poslovanja od 329 hiljada eura, i on je manji za oko 79 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine kada je iznosio 1,59 miliona eura.

Poslovni prihodi u ovom periodu porasli su sa prošlogodišnjih 2,62 miliona na 3,12 miliona eura, dok su rashodi smanjeni sa 2,93 miliona na 2,78 miliona eura. Akumulirani gubici Barske plovodbe povećani su sa 10,58 miliona na kraju juna prošle godine na sadašnjih 12,18 miliona eura.

Druga pomorska kompanija Marina iz Bara je u ovom periodu ostvarila profit od 156.206 eura, i on je bio manji za oko 10,6 odsto u istih šest mjeseci lani kada je iznosio 174.878 eura. Poslovni prihodi ove barske kompanije, u uporednom periodu, smanjen je sa 600 na 567 hiljada eura, a poslovni rashodi sa 436 na 428 hiljada eura. Neraspoređena dobit Marine Bar na kraju juna iznosila je 2,25 miliona eura.

Check Also

IRF čvrsto posvećen razvoju preduzetništva mladih u biznisu

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Irena Radović je sa saradnicima posjetila Kancelariju za saradnju mladih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.