Šest prijava za paket sa Komercijalnom bankom u Crnoj Gori

Stiglo je šest prijava onih koji su zainteresovani za kupovnu Komercijalne banke, kao i njenih zavisnih društava – banaka u Crnoj Gori i Republici Srpskoj i društva za upravljanje investicionim fondovima Kombank invest. To je “Vijestima” zvanično potvrđeno u Ministarstvu finansija Srbije, u kojem nisu otkrili ko su zainteresovani.

Agencija Rojters je nedavno objavila da se radi o Novoj ljubljanskoj banci, koja već ima svoju banku u Crnoj Gori, Rajfajzen banci, AIK banci srpskog biznismena Miodraga Kostića, američko-evropski konzorcijum biznismena Tima Kolinsa, Direktnoj banci iz Beograda, čiji su vlasnici biznismeni Andrej Jovanović i Bojan Milovanović, i grčkoj Eurobank.

Komercijalna banka Podgorica je u Crnoj Gori od 1992. godine i u stopostotnom je vlasništvu Komercijalne banke Beograd.

Na kraju prošle godine, Komercijalna banka Podgorica je imala devet filijala i jednu ekspozituru sa 146 zaposlenih.

Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za kupovinu akcija Komercijalne banke – Beograd objavljen je 31. maja ove godine u „Financial Times-u“, dnevnom listu “Politika“ i na internet stranici Ministarstva finansija Republike Srbije. Rok za dostavljanje izjava o zainteresovanosti je istekao 21. juna ove godine.

“Dostavljeno je šest izjava o zainteresovanosti koje su blagovremene i sadrže svu dokumentaciju predviđenu javnim pozivom.

Izjavom o zainteresovanosti učesnici na tenderu su imali zadatak da dokažu da se bave bankarskom djelatnošću u posljednje tri godine i da je vrijednost ukupne aktive koja se odnosi na bankarsku djelatnost veća od milijardu evra na kraju 2018. godine (ako nije primjenljivo, onda na kraju 2017. godine) ili da su prikupila sredstva u iznosu od najmanje 500 miliona eura u posljednjih 10 godina.

Uz to, mogli su da dokažu i da upravljaju imovinom vrijednom najmanje milijardu eura na kraju 2018. godine (ako nije primjenjivo, onda na kraju 2017. godine), ili da je investitor posljednjih 10 godina kroz minimalno učešće u kapitalu od 20 odsto u najmanje jednoj bankarskoj grupi, čija je aktiva iznosila preko milijardu eura, u najmanje jednoj od datih godina investicionog perioda”, objasnili su iz Ministarstva finansija Srbije.

U pozivu za prodaju Komercijalne banke je navedeno da će tokom tenderske prodaje država Srbija, koja sada ima udio u Komercijalnoj banci od 41,75 odsto, steći dodatni ulog od 41,47 odsto akcija koje su u vlasništvu stranih akcionara – Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), i IFC i DEG i Svedfonda (Sweedfun).

“Na prodaju se nude akcije Komercijalne banke koje predstavljaju ne manje od 50,1 odsto ukupnog broja običnih akcija izdatih od strane banke, sa mogućnošću sticanja najviše 13.997.686 običnih akcija izdatih od strane banke – što čini ukupno najviše 83,23 odsto ukupnog broja izdatih običnih akcija banke. Planirano je da kupoprodajni ugovor sa prvorangiranim ponuđačem bude potpisan do kraja 2019. godine”, kazali su u Ministarstvu finansija.

Vlada Srbije u javnom pozivu nije objavila početnu cijenu za prodaju Komercijalne banke.

EBRD je 2006. godine ušla u vlasničku strukturu dokapitalizacijom od 70 miliona eura i dodatnom dokapitalizacijom naredne godine od 50 miliona eura, a u vlasničku strukturu istovremeno ulaze i IFC sa 40 miliona eura, DEG fond sa 20 miliona i Svedfond sa 10 miliona eura.

Komercijalna banka je treća po veličini banka u Srbiji, sa tržišnim učešćem od oko 10,63 odsto na kraju prošle godine.

Izvor: Vijesti

Check Also

Zaposleni Telekoma učestvovali u čišćenju obale Morače

Volonteri Crnogorskog Telekoma učestvovali su danas u akciji čišćenja obale Morače, koju je povodom Međunarodnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *