Raspisan tender za vjetroelektranu Brajići

Ministarstvo ekonomije pozvalo je sve zainteresovane da se do 11. oktobra prijave na javni poziv za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini, zbog izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Brajići, čija je minimalna instalisana snaga 70 megavata (MW).

Pravo učešća po javnom pozivu imaju sve kompanije i pojedinci, domaći i strani subjekti i konzorcijumi koji ispune uslove propisane tenderom.

Uslov je da imaju iskustvo u oblasti realizacije projekata izgradnje vjetroelektrana kumulativne instalisane snage od 500 MW ili više.

Potrebno je i da imaju iskustvo u oblasti realizacije projekata izgradnje vjetroelektrana, a najmanje jedne instalisane snage 50 MW ili veće. Prosječni godišnji bruto prihod mora im biti veći od 100 miliona eura ili ekvivalentno u drugoj valuti, za posljednje tri poslovne godine.

Zemljište u državnoj svojini daje se u zakup na period od 30 godina i po minimalnoj cijeni od pet centi po metru kvadratnom. Cijena zakupa na godišnjem nivou koriguje se za iznos odgovarajuće godišnje stope inflacije.

“Ponude se vrednuju i rangiraju na osnovu kriterijuma koji su prethodno utvrđeni tenderom”, rekli su iz Ministarstva.

Ponude će otvoriti tenderska komisija u prostorijama Ministarstva, 11. oktobra u 13 sati.

Predmet javnog poziva je davanje u zakup dijela zemljišta u vlasništvu države na lokalitetu Brajići u katastarskim opštinama Brajići i Kuljače u Opštini Budva i katastarskm opštinama Utrg, Ovtočići, Tomići i Brčeli u barskoj opštini.

Ponuđači koji žele da učestvuju na tenderu moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju od Ministarstva, čija cijena iznosi pet hiljada eura.

Pored ispunjavanja obaveznih uslova za učešće na tenderu, ponuđač dostavlja i bankarsku garanciju ponude na iznos od 100 hiljada eura, plativu na prvi poziv, bez prava prigovora.

Rok važenja bankarske garancije ne smije isticati prije 31. januara naredne godine.

Istraživanja i mjerenja potencijala vjetra na lokalitetu Brajići, obavljana su na osnovu dozvola koje je izdalo Ministarstvo, u periodu od maja 2013. godine do istog mjeseca 2015. godine i u periodu od novembra 2016. godine do istog mjeseca 2017.

Check Also

Promet na Montenegroberzi 786 hiljada

Ovu sedmicu na Montenegroberzi obilježio je pad berzanskih indeksa i promet od skoro 790 hiljada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *