Od naredne godine besplatne master studije, uvodi se prijemni ispit

Studenti će naredne godine prvi put moći da upišu besplatne master studije koje će trajati dvije godine, a pomoćnica ministra prosvjete Mubera Kurpejović saopštila je da su uslovi za upis jasni, vrednovaće se njihov uspjeh sa osnovnih studija, a polagaće i prijemni ispit koji će da pripremaju fakulteti.

Ta novina propisana je reformisanim studijama koje se od 2017. godine odvijaju na način da osnovne studije traju tri godine, potom master dvije i doktorske tri. Direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović rekla je da je uvjerena da će kadar koji se školuje po novom sistemu biti prepoznat kao izuzetno kvalitetan, a u razgovoru za naše novine, takođe, je govorila o tome koliko su zadovoljni primjenom softvera protiv plagijarizma koji su nabavali prije dvije godine, koji su to izazovi sa kojima se suočavaju, kao i kakvo je, na kraju, stanje u oblasti visokog obrazovanja.

Ove studijske godine upisuje se posljednja generacija na specijalističkim studijama koje se ukidaju od sljedeće godine, jer počinje da se primjenjuje dvogodišnji master program (3+2+3). Najavljeno je ranije da će kandidati za novi master program morati da polažu prijemni ispit.

Kurpejović kaže da od studijske 2020/21. godine počinje i implementacija dvogodišnjih master studija, po reformisanom modelu 3+2+3.

“Ono što je bitno istaći jeste da ćemo po prvi put imati besplatne master studije na javnim ustanovama visokog obrazovanja, dok su osnovne studije već od studijske 2017/18, takođe, besplatne. Ovo, zapravo, znači da je već oko 7.000 studenata imalo do sada priliku da besplatno upiše osnovne studije, i time stekne visoko obrazovanje koje zavisi isključivo od njihovog uspjeha u ranijem školovanju, a ne i njihovih finansija. Cijenim da je ovo pristup koji pokazuje da država jeste spremna na ozbiljna ulaganja da bi dobila kvalitetne kadrove”, istakla je ona.

Upis na master akademske i primijenjene studije vršiće se na konkurentskoj osnovi u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim ili primijenjenim studijama (obima najmanje 180 ECTS) i prijemnom ispitu u skladu sa zakonom i statutom ustanove. Sadržaj, način i postupak polaganja prijemnog ispita i bliže kriterijume i njihovo vrednovanje, kao i način i postupak, i nivo usaglašenosti studijskih programa osnovnih studija za upis u prvu godinu master studija, utvrdiće se aktom ustanove.

Cilj dvogodišnjih master studija je bolji odgovor na potrebe poslodavaca u dijelu potrebnih znanja, vještina i kompetencija, kao i bolja mobilnost crnogorskih studenta, jer specijalističke studije nijesu davale dovoljnu prepoznatljovost našim studetima u drugim zemlajama, koje su primjenjivale upravo model 3+2+3.

Kurpejović ističe i da je novi model studiranja uveden ne kao proizvod opštih promišljanja pojedinaca, već kao rezultat analize i prije svega činjenice da upravo po novouvedenom modelu funkcioniše većina evropskih zemalja.

“Dakle, ako je ubjedljiva većina zemalja u Evropi prepoznala sistem 3+2+3 kao najkvalitetniji, to znači da će sjutra i našim studentima biti neuporedivo lakše da nastave školovanje i usavršavanje u nekoj od evropskih zemalja, i generalno će imati mnogo povoljniju poziciju upravo zbog uporedivosti kvalifikacija”, navela je ona.

“Naravno, potrebno je sačekati da izađe prva generacija, kako bismo i od samih poslodavaca dobili inpute o kvalitetu njihovog angažmana, ali uz činjenicu da je uvedena praksa na sve fakultete, te gore navedene podatke o novom modelu studiranja, ja sam uvjerena da će kadrovi koji se školuju po novom sistemu biti prepoznati kao izuzetno kvalitetni”, kazala je Kurpejović.

Check Also

EBRD želi da postane većinski zelena banka

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planira u idućih pet godina da usmjeri više …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *