Port of Adria nema ekskluzivno pravo na utovar i istovar u akvatorijumu barske luke

U Ministarstvu saobraćaja smatraju da barska kompanija Port of Adria nema ekskluzivno pravo sa obavlja utovar i istovar kontejnera u akvatorijumu barske luke, već da taj posao može raditi i kompanija Luka Bar.

TUMAČENJE

Imajući u vidu da Port of Adria nije stekla ekskluzivno pravo za utovar i istovar kontejnera i da ne postoje smetnje da i kompanija Luka Bar obavlja poslove za koje je registrovana, nisu se stekli uslovi da Ministarstvo saobraćaja u ovom momentu pokrene bilo kakve konkretne postupke povodom obavljanja tih djelatnosti oba privredna subjekta na lučkom podučju – kazali su Pobjedi iz ovog resora.

Luka Bar odnedavno pretovara generalne terete, uključujući i kontejnere. Izvršni direktor te kompanije u većinskom državnom vlasništvu Vladan Vučelić potvrdio je krajem jula tu informaciju i naveo da je u skladu sa propisima i nedavno potpisanim aneksom ugovora o korišćenju morskog dobra da Luka Bar obavlja pretovar svih vrsta tereta, bez ikakvih formalnih ili faktičkih prepreka.

– Bez okončanog postupka pred Agencijom za zaštitu konkurencije, a imajući u vidu eksplicitnu odredbu i samog koncesionog ugovora, sklopljenog 27. decembra 2013, vjerujemo da se ne može smatrati da je firma Kontejnerski terminal i generalni tereti, odnosno Port of Adria, stekla pravo da ekskluzivno obavlja pretovar robe iz kontejnera i generalnog tereta u akvatorijumu Luke Bar – kazali su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su saopštili da je Agencija za zaštitu konkurencije 2015. godine zauzela isti stav.

– Agencija je konkretno ukazala da ne vidi bilo kakve smetnje da Luka Bar obavlja sve djelatnosti za koje njegov osnivač i vlasnik nađu za shodno u svom poslovanju, uključujući, ali se ne ograničavajući i na pretovar kontejnera i generalnih terete – rekli su iz Ministarstva i istakli da je s tim mišljenjem tada upoznata i kompanija Port of Adria.

UGOVOR

Tačka 8.10 koncesionog ugovora – ekskluzivna prava – u stavu (a) definiše da će koncesionar za deset godina od stupanja na snagu ovog ugovora imati ekskluzivno pravo i obavezu da obavlja utovar i istovar kontejnera, kao i generalnog tereta u akvatorijumu Luke Bar, pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti konkurencije – saopštili su iz Ministarstva i istakli da je Port of Adria bila dužna da pokrene postupak pojedinačnog izuzeća u ciju dokazivanja ispunjenosti uslova iz člana 9. Zakona o zaštiti konkurencije, kako bi, ukoliko nadležni organ utvrdi da ispunjava uslove, mogla steći pravo ekskluziviteta.

– U odnosu na navode da je došlo do kršenja obaveza koje je preuzeo koncedent po osnovu zaključenog ugovora o koncesiji, prije se može govoriti o propuštanju koncesionara da pokrene postupak utvrđivanja postojanja eventualnog prava da ekskluzivno obavlja pretovar kontejnera i generalnog tereta od broda do terminala u akvatorijumu Luke Bar – objasnili su iz Ministarstva i dodali da se ovakav propust koncesionara ne može smatrati povredom ugovora o koncesiji od strane koncedenta. Predstavnici ovog Vladinog resora naveli su da su u članu 11 koncesionog ugovora ugovorena prava i obaveze koje se odnose na izjave i garancije koncesionara.

– Pa je tako nedvosmisleno definisano da na datum potpisivanja i tokom trajanja ugovora koncesionar izjavljuje i garantuje da je sa pažnjom i detaljno proučio ovaj ugovor, zajedno sa svim prilozima i da je upoznat sa uslovima i odredbama, kao i da se u mjeri koju je ocijenio zadovoljavajućom upoznao sa svim mjerodavnim pravom i može izvršavati svoje obaveze u skladu sa tim pravom – saopštili su predstavnici Ministarstva.

Dodali su da je u članu 19 ugovora o koncesiji nedvosmisleno usaglašeno da, izuzev kako je izričito propisano ovim ugovorom, koncesionar podliježe mjerodavnom pravu, dok je pod tačkom 19.2 eksplicitno navedeno da se ovaj ugovor i prava, obaveze i dužnosti ugovornih strana koja proističu iz ovog ugovora, tumače u skladu sa mjerodavnim pravom. Iz menadžmenta Port of Adrie, koja je u vlasništvu turske kompanije Global Ports, su krajem jula saopštili da ova barska kompanija ima ugovoreno ekskluzivno pravo za pretovar kontejnera i generalnih tereta do 2023. godine, koje će štititi pred međunarodnim pravnim institucijama ako Luka Bar nastavi da ga krši.

Izvor: Analitika

Check Also

Analiza poslovanja kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 na kraju III kvartala 2019. godine

Montenegroberza AD Podgorica je na osnovu devetomjesečnih finansijskih iskaza emitenata za 2019. godinu, odradila analizu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *