Blokirano pola miliona privatnih penzija

Štedni ulozi 2,25 hiljada članova dobrovoljnog penzionog fonda Penzija plus mjesecima su zarobljeni zbog neusaglašenih i konfliktnih odredbi zakona o stečaju i likvidaciji banaka i o dobrovoljnim penzionim fondovima.

Zbog toga je blokirana imovina fonda Penzija plus, vrijedna nešto više od pola miliona eura.

Problem je nastao jer važeći Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima precizno odvaja imovinu fonda od banke depozitara, odnosno njene stečajne mase, dok Zakon o stečaju i likvidaciji banaka, koji je lex specialis, ne prepoznaje instituciju privatnog penzionog fonda.

List piše da štediše mjesecima bezuspješno „obijaju pragove“ stečajne uprave Invest banke Montenegro (IBM) i Komisije za tržište kapitala, jer zakonodavci nijesu mogli pretpostaviti da se imovina jednog privatnog penzionog fonda može naći u stečajnoj masi bankrotirane banke.

Štediša Penzije plus,V.B, koji očekuje da mu štednja konačno bude isplaćena, kazao je da je tri godine, zajedno sa suprugom, izdvajao novac u privatni penzioni fond.

„Davali su nam garancije da je taj fond nezavistan, a novac zaštićen u IBM-u. Sada prema tumačenjima drugog zakona kažu da to nije tako“, rekao je V.B.

Da bi se razriješila očigledna neusaglašenost odredbi dva važeća zakona, stečajni upravnik IBM-a, Milan Rakočević i predsjednik Komisije za tržište kaitala, Zoran Đikanović, obratili su se na više državnih adresa.

Đikanović je kazao da se Komisija obratila i Vrhovnom sudu, da su u njoj svjesni problema i da traže rješenje, koje još nemaju.

„Razgovarali smo i sa stečajnim upravnikom IBM-a i vrlo smo raspoloženi da nađemo rješenje“, naveo je Đikanović.

Rakočević je saopštio da stečajna uprava i Centralna banka (CBCG) od prvog dana pokušavaju da riješe taj problem.

„Međutim, ni iz Vrhovnog suda, ni iz Ministarstva pravde, za sada, nijesmo dobili odgovor“, rekao je Rakočević.

IBM, u vlasništvu odbjeglog biznismena Duška Kneževića, bila je kastodi banka bivšeg društva za upravljanje (DZU) Atlas penzije i fonda Penzije plus. U banku je u januaru uveden stečaj, a novac uplaćivan u fond izdvjojen je navodno iz stečajne mase.

DZU Atlas penzija je od nove godine u postupku suspenzije dozvole za rad, prema rješenju Komisije za tržište kapitala, tako da su onemogućene uplate članova, kao i isplate članovima fonda Penzija plus.

Komisija je zabranila likvidaciju DZU dok se sredstva ne prenesu u drugu banku i u njoj otvori kastodi račun.

 

Check Also

Analiza poslovanja kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 na kraju III kvartala 2019. godine

Montenegroberza AD Podgorica je na osnovu devetomjesečnih finansijskih iskaza emitenata za 2019. godinu, odradila analizu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *