Upravni sud odbacio tužbu akcionara IBM banke protiv CGCB: Privremena uprava u skladu sa zakonom

Upravni sud Crne Gore odbacio je tužbu akcionara Invest banke Montenegro (IBM) koji su tražili poništavanje rješenja Centralne banke Crne Gore kojim je uvedena privremena mjera u IBM banci, navodeći u obrazloženju da je tužba podnijeta od neovlašćenog lica.

Odbacivanje tužbe od strane akcionara IBM banke, dokaz je, kako za Dnevne novine kazali iz centralne finansijske institucije u državi, da je CBCG kompletan postupak uvođenja privremene mjere u Invest banci Montenegru sprovela u skladu sa zakonom, na što je iz CBCG u obraćanjima javnosti i odgovorima na pitanja medija, uvijek ukazivano. Tužbu protiv CBCG u ime IBM banke, kao njeni akcionari, podnijeli su: Otvoreni investicioni fond Atlas Mont, Zatvoreni investicioni fond Atlas Mont, Atlas Invest, Atlas Grupa, kao i Centroprom AD Beograd. Kao razlog su naveli da rješenje o uvođenju privremene mjere u IBM banci nije u skladu sa zakonom, odnosno da nijesu bili ispunjeni zakonski uslovi, zbog čega su pokrenuli spor pred Upravnim sudom tražeći da se poništi rješenje CBCG, i da Centralna banka tužiocima nadoknadi troškove postupka.

Uslijedio je i odgovor na tužbu od strane Centralne banke Crne Gore, potom obraćanje Upravnog suda Ustavnom, da bi ovaj postupak bio okončan 19. jula ove godine.

Upravni sud je tog dana donio rješenje (u koje su Dnevne novine imale uvid) u kojem se navodi da se tužba podnijeta u ime IBM banke AD Podgorica odbacuje. U obrazloženju rješenja stoji i da je tužba nedozvoljena, te da je podnijeta od strane neovlašćenog lica.

Po ocjeni Upravnog suda, navedeni tužioci nemaju aktivnu legitimaciju za vođenje upravnog spora u kojem se traži poništaj rješenja CBCG.

Iz zakonskih odredbi na koje se poziva Upravni sud (Zakon o privrednim društvima i Zakon o bankama), “ne proizilazi ovlašćenje akcionara da pokrenu upravni spor protiv rješenje donijetog u postupku u kojem se banka, kao pravno lice sa sopstvenim pravnim subjektivitetom, pojavljuje kao nosilac prava i obaveza o kojima je odlučivano takvim aktom, pri čemu treba imati u vidu i odredbu člana 17, stav 2 Zakona o privrednim društvima kojom je propisano da je akcionarsko društvo pravno lice koje je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara”

Zbog toga je stav Upravnog suda da “akcionari privrednog društva nijesu legitimisani da osporavaju odluke kojima se odlučuje o pravima akcionarskog društva u kojem posjeduju vlasnički udio, bez obzira na visinu njihovog udjela u vlasništvu ili činjenicu da na ovaj način istupaju pojedinačno ili zajedno”.

Podsjetimo, rješenje o uvođenju privremene uprave u IBM banci donijeto je 7. decembra prošle godine, a za privremenog upravnika je imenovan Milan Remiković.

Nakon toga uslijedile su tužbe akcionara i postupci pred Upravnim sudom Crne Gore pred kojim se vodi još nekoliko sporova u vezi sa uvođenjem stečaja u IBM i Atlas banci.

Izvor: Dnevne novine

Check Also

Deficit budžeta niži 129 miliona od plana

Prihodi budžeta u periodu januar – oktobar 2022. godine iznosili su 1.627,6 mil. € ili …

One comment

  1. Pa ovo ne znači da je CB CG radila dobro svoj posao. Nego da akcionari CB CG izgleda ne žele stvarno da se ispita suština povezanosti sa Atlas bankom. Stoga, Upravni sud ne može pojedinačno da sagledava odluke o uvođenju privremene uprave, pošto je to rješenje da se ne vidi suština.

Leave a Reply

Your email address will not be published.