Likvidna sredstva banaka 906 miliona eura

Prosječna likvidna sredstva banaka u maju su iznosila 905,8 miliona eura, što je tri odsto manje nego u aprilu, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosječna likvidna sredstva su u maju u odnosu na isti mjesec prošle godine pala 4,9 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou bili iznad propisanih minimuma, izuzev kod jedne banke koja je imala dnevne i dekadne koeficijente likvidnosti ispod propisanog nivoa.

Bilansna suma banaka na kraju maja iznosila je 4,3 milijarde eura i bila je manja 0,9 odsto nego u aprilu. Bilansna suma je u odnosu na isti period prošle godine porasla 0,5 odsto.

U strukturi aktive banaka, u maju su dominantno učešće od 68,4 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 18,4 odsto, dok se 12 odsto odnosilo na hartije od vrijednosti, a 1,2 odsto na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 76,8 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,3 odsto, pozajmice sa 7,5 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,4 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju aprila iznosio je 527 miliona eura i neznatno je porastao na mjesečnom nivou. Na godišnjem nivou ukupni kapital je porastao 4,4 odsto.

Check Also

U skupštinsku proceduru ušao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu

U skupštinsku proceduru je juče stigao predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu u kojem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *