Dobit Jugopetrola manja 13,4 puta

Naftna kompanija Jugopetrol završila je drugi ovogodišnji kvartal sa neto dobiti od 235,2 hiljade eura, 13,4 puta manjom u odnosu na isti period prošle godine.

Poslovni prihodi preduzeća su, prema izvještaju objavljenom na sajtu Montenegroberze, porasli četiri odsto na 68,15 miliona eura, a rashodi devet odsto na 67,59 miliona eura.

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 1,34 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 1,42 miliona eura, a materijala 308,65 hiljada eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 4,29 miliona eura.

Ukupna aktiva Jugopetrola, preduzeća koje se bavi trgovinom naftom i naftnim derivatima, na kraju juna iznosila je 109,75 miliona eura i bila je 2,7 odsto veća u odnosu na uporedni period.

Neraspoređena dobit kompanije iznosi 11,12 miliona eura, dugoročna rezervisanja i obaveze 1,26 miliona eura, a kratkoročna 21 milion eura.

Odložene poreske obaveze su iznosile 55,58 hiljada eura.

Većinski vlasnik Jugopetrola je od kraja 2002. godine Hellenic Petroleum International, koji posjeduje 54,35 odsto akcija kompanije.

Iza NM-Zbirnog kastodi računa 3 sakriven je vlasnik 9,26 odsto akcija. Vlasnik devet odsto akcija kompanije skriven je iza EK-Zbirnog kastodi računa 1, a 3,65 odsto dionica iza CK-Zbirnog kastodi računa 1.

Radoslavu Tomiću iz Beograda pripada 2,44 odsto akcija, dok je iza NM-zbirnih kastodi računa 8 i 6 sakriven vlasnik 2,38 odsto odnosno 1,13 odsto akcija.

Ostali dioničari imaju manje od jedan odsto udjela.

Check Also

Prava slika vašeg organizma u rukama stručnjaka

Kompletna radiološka dijagnostika za vas i vašu porodicu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *