Pad depozita u bankama, prosječna kamata na kredite 6,18 odsto

Depoziti u crnogorskim bankama u maju 2019. godine iznosili su 3,303 milijarde eura, i zabilježili su mjesečni pad od 0,6%, dok u odnosu na maj 2018. godine bilježe pad od 1,8%, navodi se u rezimeu guvernera CBCG Radoja Žugića za maj.

Ukupan kapital banaka na kraju maja 2019. godine iznosio je 527 miliona eura i neznatno je veći u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na isti period
prethodne godine veći za 4,4%.

Krediti banaka koji kasne sa naplatom preko 30 dana (bez kamata i vremenskih razgraničenja) u maju iznosili su 181 milion eura i u odnosu na prethodni mjesec zabilježili su rast od 16,3%, dok u odnosu na maj 2018. godine bilježe pad od 21,1%.

Nekvalitetni krediti (bez kamata i vremenskih razgraničenja) na kraju maja 2019. godine iznosili su 139,6 miliona eura i činili su 4,7% ukupnih kredita. U odnosu na prethodni mjesec, nekvalitetni krediti banaka zabilježili su neznatan pad dok su na godišnjem nivou bili manji za 32%.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite na kraju maja 2019. godine iznosila je 6,18%, i bila je manja za 0,02 p. p. u odnosu na kraj prethodnog mjeseca, dok je u odnosu na kraj maja 2018. godine zabilježila pad od 0,40 p. p.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u maju 2019. godine iznosila je 6,20%, što predstavlja rast od 0,21 p. p. na mjesečnom nivou, odnosno rast od 1,38 p. p. u odnosu na maj 2018. godine.

Prosječna ponderisana efektivna pasivna kamatna stopa iznosila je 0,47% na kraju maja 2019. godine i neznatno je manja nego na nkraju prethodnog mjeseca, dok je u odnosu na kraj maja 2018. godine ostvarila pad od 0,15 p. p..

Obavezna rezerva banaka iznosila je 243,4 miliona eura na kraju maja 2019. godine, i bilježi pad od 208.748 eura ili 0,1% na mjesečnom nivou, dok je u odnosu na isti period prethodne godine veća za 2,4 miliona eura ili 1%. Tokom maja 2019. godine sve banke su izdvajale i održavale obaveznu rezervu u propisanom iznosu.

Od ukupnog iznosa izdvojene obavezne rezerve, na računu obavezne rezerve u zemlji izdvojeno je 56,3%, dok je na računu Centralne banke u inostranstvu
izdvojeno 43,7%.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Bogat praznični program u Ulcinju: Nastupiće Sergej Ćetković, Marko Luis, Ledri Vula…

Manifestacija “Sweet December” organizuje se u Ulcinju od 15. decembra do 10. januara. Zvučna muzička …

Leave a Reply

Your email address will not be published.