I Luka Bar pretovara kontejnere

Luka Bar odnedavno potpuno regularno i bez smetnji pretovara generalne terete, uključujući i kontejnere, što je do skoro bilo ekskluzivno pravo konkurentske firme Port of Adria, kojom gazduje turska kompabija Global Ports Holding.

Tu informaciju “Vijestima” je potvrdio izvršni direktor većinski državne Luke Bar Vladan Vučelić koji očekuje da će polugodišnji izvještaj o poslovanju ove barske kompanije u 2019. biti pozitivan.

Informacija je tačna. U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i nedavno potpisanim aneksom IV Ugovora o korišćenju morskog dobra, Luka Bar obavlja pretovar svih vrsta tereta, bez ikakvih formalnih ili faktičkih prepreka”, naveo je Vučelić.

Odgovarajući na pitanja “Vijesti”, on je naveo da će usvajanje izvještaja o poslovanju Luka Bar za šest mjeseci 2019. godine biti jedna od tačaka dnevnog reda sjednice Odbora direktora koja će biti održana krajem ovog mjeseca.

“Podaci iz preliminarnog izvještaja govore u prilog činjenici da će se Luka Bar moći pohvaliti pozitivnim poslovanjem u navedenom periodu”, naglasio je Vučelić.

Tokom 2017. Luka Bar je poslovnu godinu, prema konsolidovanom bilansu, završila sa dobitkom od 539,4 hiljade eura, dok je u 2018. godinu nakon reprocjene imovine i spornih potraživanja, izgubila čak 20,29 miliona eura. Posljedni tender za privatizaciju Luke Bar poništen je krajem aprila 2017. godine.

Različita su mišljenja, i dilema je, ipak, ostala i dalje prisutna, u vezi sa tim da li bi ova barska kompanija danas bila u mnogo boljoj poziciji da je privatizovana na tenderu oglašenom 2016. godine od strane poljske OTL grupacije? To je bio razlog da prvo direktora Vučelića, koji od kraja 2018. obavalja tu funkciju, pitamo za mišljenje.

“Informacije koje posjedujem o iskustvu Luke Rijeka u poslovanju sa kompanijom o kojoj govorite, upućuju na zaključak da sigurno ne bi došlo do boljitka u poslovanju Luka Bar, te da je odluka Vlade Crne Gore, u odnosu na tadašnji tender za privatizaciju, bila ispravna”, tvrdi Vladan Vučelić.

Predstavnik manjinskih akcionara u Odboru direktora Luke Bar Milivoje Knežević nije želio da komentariše za “Vijesti” i odgovara na pitanja o polugodišnjem izvještaju, pretovaru kontejnera i poziciji kompanije nakon propalog tendera.

Kasalica: Bolje bi bilo da je Luka privatizovana 

Finansijska analitičarka Mila Kasalica za “Vijesti” je kazala da bi bilo bolje da je Luka Bar privatizovala 2016. godine poljska OTL grupacije. Ona je za to navela dva razloga, od kojih je prvi taj što je u pitanju bio kredibilan investitor za poslove pretovara i lučkog ozbiljnog upravljanja, koje se bavi doprinosima ekonomskom razvoju lokalnog i regionalnog tržišta.

“Drugo, podaci iz prvog kvartala 2019. Luke Bar, a nakon finansijski opravdano visokoraščišćavajuće prethodne godine, ne ohrabruju osim za naplatu spornih potraživanja. Zato je još uvijek očigledno da je Luka Bar u vanredno osjetljivom stanju koje još uvijek traje”, ocijenila je Kasalica.

Prema njenim riječima, ako se ostvareni parametri prvog kvartala uporede sa procjenom imovine iz 2018. godine, takvo eventualno poređenje strukovno obavezuje da ako se ne ispune projektovani pretovari i prihodi, na kraju ove godine bi trebalo da se sagledaju dodatni efekti ispravki u formi godišnjih umanjenja poslovnog rezultata.

“Ili sažetije, partijsko-politički su se napravile premetačine, ali Luka Bar nije izašla na zelenu granu ozbiljnog poslovanja”, objasnila je Mila Kasalica.

Izvor: Vijesti

Check Also

Crnogorski Telekom prvi u Crnoj Gori predstavlja eSIM tehnologiju

Crnogorski Telekom nastavlja sa predstavljanjem svjetskih digitalnih trendova u Crnoj Gori, čijim razvojem i uvođenjem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *