Banke u Srbiji će plaćati premiju na osnovu nivoa rizika

Banke u Srbiji koje su sklonije rizičnijem poslovanju plaćaće premiju po višoj stopi u odnosu na banke sa nižim faktorom rizika u poslovanju, predviđeno je predlogom zakona o osiguranju depozita koji je Vlada Srbije usvojila prije nekoliko dana.

Novina je i izmjena osnovice za obračun premije. Redovna premija bi se umjesto na ukupne depozite fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica obračunavala na osigurane iznose depozita banaka do 50.000 eura, odnosno osiguranjem pokrivene iznose depozita navedenih osiguranih kategorija.

Kako se navodi u obrazložeju zakona, ova izmjena je u skladu i sa principima osiguranja, jer za izračun visine premije stopa premije treba da se primenjuje na osiguranu sumu, odnosno iznos pokriven osiguranjem, što je u ovom slučaju osigurani iznos depozita do 50.000 eura po deponentu po banci.

Predložene izmjene Zakona će prije svega imati uticaj na banke jer će se smanjiti obaveza banaka po osnovu plaćanja premije osiguranja depozita u prosjeku (u zavisnosti od odnosa osiguranih iznosa i ukupnih osiguranih depozita u banci) za oko 30%, čime se bi se posredno omogućila veća investiciona aktivnost banaka i smanjenje kamatnih stopa.

Check Also

Ski2Pay pripejd kartica za besprekorno iskustvo na planini

Kao tradicionalni partner Hanenkam ski trke, kompanija Mastercard nastavlja svoja ulaganja u Kicbil, uvodeći nove …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *