Interes građana ne može ići na štetu Budvanske rivijere i njenih akcionara

Izvršna direktorica HG Budvanska rivijera Katarina Kažanegra saopštila je danas da se najveći dio budvanskih uređenih zelenih površina nalazi upravo na imovini te hotelske grupe, između ostalog i na Slovenskoj plaži. Ona je, reagujući na otvoreno pismo kandidata za odbornika SO Budva Ljubomira Filipovića, u kom apeluje da se spasi park na Slovenskoj plaži, naglasila da HG Budvanska rivijera djeluje u interesu svih građana Budve i turista, ali da ipak, interes građana ne smije i ne može ići na štetu te grupacije i njenih akcionara.

Kažanegra ističe da Filipović vjerovatno nije upoznat sa dopisom koji je HG Budvanska rivijera uputila predsjedniku opštine Budva Marku Careviću, prošle sedmice, a u vezi sa predlogom Odluke o utvrđivanju javnog interesa za dio površina između ostalog i turističkog naselja „Slovenska Plaža“. Radi potpune informisanosti dopis je dostavila u cjelosti.

“Poštovani gospodine Careviću,

U vezi Vašeg dopisa od 17.05.2019.godine, prije svega želimo da Vam ukažemo da je Hotelska grupa „Budvanska rivijera“a.d. od svog osnivanja uvijek vodila računa o interesima građana Budve, uključujujući stalno formiranje i širenje zelenih i parkovnih površina.

Najbolja potvrda toga je i činjenica da se najveći dio budvanskih uređenih zelenih površina nalazi upravo na imovini Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d, a između ostalog i na Slovenskoj plaži, uključujući i površine koje su predmet Vašeg dopisa.

Svih ovih godina, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. održava i uređuje te parkovne i zelene površine i u cilju njihovog održavanja ulaže značajna novčana sredstva, koja se kreću oko 50.000 eura kompanijskog novca godišnje, postupajući na taj način ne samo u interesu Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d, već i u interesu svih građana Budve i turista.

Međutim, sigurni smo da ćete biti saglasni da interes građana Budve ne smije i ne može ići na štetu Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d, i njenih preko 3.000 akcionara, jer kao što i sami znate, ova kompanija predstavlja akcionarsko društvo koje se dobro kotira na berzi i čijim se akcijama trguje na osnovu transparentnih podataka, i društvo, čiji je prvenstveni cilj zaštita interesa svih akcionara, uključujući i one najmanje.

Odbor direktora je razmatrao Vaš zahtjev i nismo razumjeli Vašu inicijativu za utvrđivanje javnog interesa u cilju očuvanja parkovnih i zelenih površina na zemljištu, koje kao takve već postoji, a pritom, važećim planskim dokumentom nije predviđeno za tu namjenu. Obično u praksi, a shodno samom zakonu, utvrđuje se javni interes radi eksproprijacije zemljišta koje se nalazi u privatnom vlasništvu, a u cilju izgradnje ili privođenja namjeni tog zemljišta shodno važećim planskim dokumentima.

U tom pravcu, Vi kucate na otvorena vrata za dalju saradnju sa Hotelskom grupom „Budvanska rivijera“a.d, u cilju zadržavanja, uređenja i unapređenja predmetnih parkovnih zelenih površina, ali nikako na račun cjelovitosti imovine ove kompanije.

S poštovanjem,

Predsjednik Odbora direktora

Saša Radović”.

Kažanegra poručuje da, kao izvršna direktorica najveće hotelske kompanije u Crnoj Gori i kompanije sa najvećim prihodom u hotelijerstvu Crne Gore u 2018 godini, nema ništa da doda na tu temu, osim prethodnih stavova koje su izrekli predstavnici akcionara Društva izabrani u Odboru direktora.

“Ostajemo otvoreni za sve iskrene inicijative u pravcu poboljšanja kvaliteta života u našem gradu”, zaključila je, izvršna direktorica HG Budvanska rivijera.

Check Also

Pažnja milenijalaca 12 sekundi, a generacije Z samo 8 sekundi

Mlađe generacije sve manje konzumiraju linearnu televiziju i puno više vremena provode na internetu. Prema …

One comment

  1. Citat: “…ali da ipak, interes građana ne smije i ne može ići na štetu te grupacije i njenih akcionara.” Evo kako žene mačisti vole da se ponašaju po obrascu muške osionosti. Kolilo puno g-đa direktorka mrzi Budvu da je to u par rečenica bez spornosti poitvrdila i dokazala. Obavezno sve parkove, drveće, sviejće i starine pretvoriti u solitere. To jeste suština neuspješne sezone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *