Luka Kotor isplaćuje dividendu

Na Redovnoj Skupštini akcionara “Luka Kotor“ A.D. Kotor, održanoj 26. juna 2019.godine, odlučeno je da se dio dobiti ostvarene u finansijskoj 2018. godini u iznosu od 380.573,00 eura isplati akcionarima kao dividenda, odnosno da se isplati bruto iznos od 0.276 EUR po akciji.

Dividenda će biti isplaćena akcionarima “Luka Kotor“ AD Kotor koji su posjedovali akcije na dan 26.06.2019. godine kada je održana Redovna Skupština akcionara i donijeta Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti za 2018. godinu.
Isplata dividende za poslovnu 2018. godinu akcionarima “Luka Kotor“ A.D. Kotor počeće u četvrtak, 25. jula 2019.godine. Bruto iznos dividende po akciji je 0.276 eura će prilikom isplate biti umanjen za pripadajući iznos poreza, u skladu sa važećim propisima.

Akcionari će svoje iznose mogu podići na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, uz lični dokument.

Check Also

Najavili dolazak turista iz Kazahstana i Jermenije do kraja septembra

Grupa turističkih agencija iz Kazahstana i Jermenije ovih dana boravi u studijskoj posjeti Crnoj Gori, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.