Montenegro Airlines duguje 95 miliona

Nacionalni avio-prevoznik Montenegro Airlines na kraju 2018. godine bio je dužan bankama, državi i preduzećima 95 miliona eura, pokazuju podaci iz revizorskog izvještaja te kompanije, u koji je “Dan” imao uvid.

Kratkoročne obaveze preduzeća, koje je na kraju prošle godine imalo akumulirani gubitak od 89,8 miliona, iznosile su 83,8 miliona, dok su dugoročne obaveze i rezervisanja iznosili 11,2 miliona, što je ukupno 95 miliona eura. Osim što imaju veliki gubitak i dugovanja, MA ima i potencijalne obaveze u iznosu od 22,5 miliona eura, od čega se 24,4 miliona odnose na naknade za operativni lizing, zakup dva aviona.

Polovina du ga odnosi se na obaveze iz posl ovanja dobavljačima u zemlji i inostranstvu – 47,13 miliona eura.

Dobavljačima u zemlji duguje se 30 miliona, od čega Aerodromima Crne Gore 28 miliona, Jugopetrolu 570,6 hiljada, Voli trejdu 447,6 hiljada, Generali osiguranju 237,5 hiljada, advokatskoj kancelariji Jovović Podgorica 109,7 hiljada, a ostalim dobavljačima 712 hiljada.

Dobavljačima u inostranstvu duguje se 13,6 miliona, od čega Saveznoj upravi za kontrolu leta (SMATSA) 7,4 miliona, firmama GE endžin servis distribušn 1,22 miliona, GEKAS 829,5 hiljada, Lufthansa tehnik 816,65 hiljada, Aerodrom Beograd 459,8 hiljada, Eurokontrol 329,5 hiljada, Jetran LLC Teksas 319,5 hiljada, Nats investments 310,5 hiljada, Embraer aviejšn internešnel SAS195 hiljada i ostalim ino dobavljačima 1,5 miliona.

– Tokom revizije na uvid smo dobili IOS SMATS A Beograd u kojem je iskazano potraživanje od društva u ukupnom iznosu 7,8 miliona, što je više u odnosu na stanje u poslovnim knjigama društva, budući da je uplatu koja je realizovana 28. decembra 2018. godine, SMATSA evidentirala 3. januara ove godine u ukupnom iznosu od 375,15 hiljada – piše u izvještaju o reviziji koji je skupština akcionara nedavno usvojila.

Obaveze po osnovu primljenih avansa na kraju godine iznosile su 3,5 miliona. Prema Nacionalnoj turističkoj organizaciji, obaveze za avanse iznosile su 2,35 miliona, prema Maestral hoitels i kazinos Pržno 200 hiljada, Blle er Albanija 192 hiljade, Luminalis Budva 100 hiljada, dok prema ostalim dobavljačima obaveze iznose manje od 100 hiljada. Većina njih odnosi se na putničke agencije.

Ostale kratkoročne obaveze iznose 21 milion eura, od čega se gro odnosi na poreze i doprinose na plate, koje MA ne plaća od marta 2013. godine. Obaveze za doprinose na teret zaposlenih iznose 11,3 miliona, a obaveze za doprinose na teret poslodavca sedam miliona. Porez na zarade je1,4 miliona.

Kratkoročne finansijske obaveze od 14,9 miliona odnose se na kratkoročne kredite kod Hipotekarne banke u iznosu od 6,1 milion, tekuće dospijeće dugoročnih kredita u iznosu od 1,3 miliona, zatim tekuće dospijeće dugoročnih obaveza u iznosu od 3,2 miliona i ostale kratkoročne obaveze 4,3 miliona.

Izvor: Dan

Check Also

IRF čvrsto posvećen razvoju preduzetništva mladih u biznisu

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Irena Radović je sa saradnicima posjetila Kancelariju za saradnju mladih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.