Ko je sve kupio dionice Addiko banke na berzi?

Institucionalni investitori stekli su dionice Addiko Bank AG, nakon što je ova banka sa inicijalnom javnom ponudom (IPO) izašla na Bečku berzu

U odvojenim izvještajima o promjeni u vlasničkim udjelima i glasačkim pravima ove banke, navedeni su podaci o sticanju udjela većeg od 3 posto više subjekata.

U podnesku od 17. jula, navodi se da je Wellington Management Group LLP  sa sjedištem u Bostonu, SAD, stekao 7,18 posto dionica Addiko banke.  Istog dana, izdato je saopštenje u kojem se navodi da je 4,62 posto dionica stekao RWC Asset Management LLP sa sjedištem u Londonu. Isti procentualni udio od 4,62 posto, stekao je SEB Investment Management AB iz Švedske.

U vlasnike se upisao i Brandes Investment Partners, SAD, koji je stekao 5,21 posto dionica Addiko banke, izvještava Indikator.ba.

Do javne ponude većinski vlasnici Banke bili su Advent International 80 posto i Evropska banka za obnovu i razvoj sa 20 posto. U njihovo ime sa 100 posto kapitala Banke upravljala je luksemburška kompanija AI Lake.

Prema izvještaju na Bečkoj berzi, sada Advent International ima 44,99 posto dionica, a sveukupno 49,99 posto glasačkih prava.

Dionice Addika u manjem obimu, po 44.577 dionica, kupili su članovi Uprave Johannes Proksch, Csongor Bulcsu Németh, Markus Krause i predsjednik Uprave Razvan Munteanu.

Oni su to učinili još 10. jula, a pridružili su im se i članovi Nadzornog odbora Hans-Hermann Lotter i Henning Giesecke, koji su kupili po 10.000 dionica.

Addiko banka ima ukupno izlistiranih 19,5 miliona dionica.

Check Also

Crna Gora i dalje najviše izvozi aluminijum, struju i boksit

U prvih osam mjeseci ove godine Crna Goraje, prema preliminarnim podacima Monstata o spoljnotrgovinskoj robnoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *