U Kreditnom registru CBCG 144.783 lica, bilježe se kreditna istorija, lizing, faktoring…

U bazi Kreditnog registra su na kraju 2018. godine bila evidentirana 144.783 lica koja imaju zaduženost  po osnovu kredita, lizinga, kreditnih kartica, dozvoljenog minusa po tekućem računu, garancija, akreditiva i ostalih prijavljenih zaduženja, što predstavlja uvećanje od 5% u odnosu na kraj 2017. godine, pokazuje zvaničan Izvještaj CBCG za 2018. godinu.

U dokumentu, o kojem treba da se u narednim danima izjasne poslanici, navodi se da je tokom 2018. godine Centralna banka je sprovela značajne aktivnosti na unapređenju funkcionisanja  Kreditnog registra i poboljšanju kvaliteta usluga koje registar pruža.

Kvalitet izvještaja o zaduženju  klijenata u sistemu banaka i drugih nebankarskih finansijskih institucija znatno je poboljšan i proširen dodatnim podacima.

Osim detaljnog mjesečnog izvještaja o zaduženju klijenta u sistemu, Kreditni  registar prikuplja i razmjenjuje podatke o novoodobrenim plasmanima, kao i o izvršenim plaćanjima na dnevnoj osnovi, čime se postiže dnevna ažurnost podataka o svim plasmanima u sistemu.

NOVI IZVJEŠTAJNI OBRASCI

Kreiran je set novih izvještajnih obrazaca sistemskog karaktera, uključujući i izvještaj o kreditnoj istoriji svakog klijenta ponaosob. Kumulativni podaci o dužničko-povjerilačkim odnosima iz Kreditnog registra  na taj način su kvalitativno poboljšani i postaju obuhvatniji i sadržajniji.

Time je kvalitet i obuhvat praćenja sistemskih rizika u finansijskom sektoru znatno poboljšan.

Shodno novoj Odluci o kreditnom registru usvojenoj u junu 2018. godine, a koja stupa na snagu u 2019. godini, osim poslovnih banaka, MFI i Investiciono-razvojnog fonda, u sistem razmjene poda taka uključene su i novolicencirane nebankarske finansijske institucije (lizing i faktoring kompa nije, društva koja se bave otkupom potraživanja, društva koja se bave kreditno garantnim poslovima), kao i nelicencirane institucije koje u svom portfoliju imaju potraživanja preko 200 hiljada eura.

Znatno proširenje subjekata koji su uključeni u sistem razmjene podataka u Kreditnom registru doprinosi stvaranju realnijeg okvira za praćenje finansijske stabilnosti i smanjenju finansijskih rizika.

FIZIČKA LICA

Od  ukupnog broja evidentiranih lica, 138.807 lica, odnosno 96%, odnosi se na fizička lica, dok se ostatak  od 5.976 lica, odnosno 4%, odnosi na pravna lica. Broj ostvarenih upita od strane korisnika usluga Kreditnog registra tokom 2018. godine iznosio je 197.513, što je za 3% više u odnosu na prethodnu godinu.

“Kreditni registar CBCG će i u budućem periodu nastaviti sa unapređenjem usluga, posebno u dijelu razmjene podataka sa nebankarskim nefinansijskim institucijama, što će doprinijeti povećanju obima informacija o bonitetu klijenata i stvoriti osnov za bolje praćenje kreditnog rizika u sistemu”, zaključuje se u Izvještaju.

Izvor: Analitika

Check Also

Povratak u kancelariju: Kako obuzdati nervozu na poslu

Poslije vanrednog stanja tokom kojeg je većina radila od kuće, nije tako jednostavno vratiti se …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *