Deficit budžeta 53,4 miliona

Prihodi budžeta za pet mjeseci su iznosili 680,5 miliona eura, dok su izdaci bili 733,9 miliona eura, pa je deficit budžeta u periodu od januara do maja iznosio 53,4 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva finansija (MF), načijem čelu je Darko Radunović. Time je deficit budžeta drugi mjesec zaredom smanjen; i u maju je zabilježen suficit budžeta od skoro osam miliona. U aprilu je suficit bio deset miliona.

– U periodu januar-maj tekuće godine ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 53,4 miliona eura, ili 1,1 odsto BDP-a, što je za 150,1 milion eura manje u odnosu na planirani, a u odnosu na uporedni period prethodne godine manje za 17 miliona eura, saopštili su iz Ministarstva finansija.

Prihodi budžeta za pet mjeseci su iznosili 680,5 miliona eura, što je u odnosu na plan više za 24,5 miliona eura, ili 3,7 odsto, dok je u odnosu na isti period 2018. godine više za 57,4 miliona eura, ili 9,2 odsto.

– Sve najznačajnije kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je naplata poreza na dodatu vrijednost veća za 27 miliona eura, doprinosa za 11,3 miliona, a akciza za dva miliona eura. Pozitivno odstupanje poreskih prihoda rezultat je pozitivnih makroekonomskih kretanja, naplate poreskih potraživanja shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, sprovođenja redefinisane akcizne politike i jačanja poreske discipline, naveli su iz Ministarstva finansija.

Izdaci budžeta u istom periodu iznosili su 733,9 miliona eura, ili 15,3 odsto BPD-a, i u odnosu na planirane manji su za 125,6 miliona eura, ili 14,6 odsto.

U strukturi potrošnje, tekuća budžetska potrošnja ostvarena je na nivou od 664,9 miliona eura i manja je za 60,8 miliona eura, ili 8,4 odsto, u odnosu na planiranu, kao rezultat niže realizacije svih kategorija izdataka u okviru tekućih izdataka. Pored navedenog, kapitalni budžet realizovan je u iznosu od 69 miliona eura, što je manje za 64,7 miliona, ili 48,4 odsto, od planiranog. U poređenju sa uporednim periodom prethodne godine, izdaci budžeta su ostvareni u većem ukupnom iznosu od 40,3 milion eura, od čega se na kapitalni budžet odnosi 9,1 miliona eura saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Vlada je prošle sedmice predložila rebalans budžeta kojim planira da se u ovoj godini zaduži još 500 miliona eura emitovanjem državnih obveznica. To je prvi rebalans ove godine, a lani je Vlada tri puta mijenjala Zakon o budžetu.

Ministar Radunović je pojasnio da su raz lozi za rebalans dobra naplata prihoda, veća za 60 miliona nego prošle godine, povećanje minimalne zarade i smanjenje poreskog opterećenja zarade. Promjene na rashodnoj strani će biti ukupno 14 miliona, od toga 10 miliona za potrebe zdravstvenog sistema zbog povećane potrošnje ljekova do koje je došlo zbog njihove veće dostupnosti, kao i četiri miliona eura za Zavod za zapošljavanje zbog uvećanja izdvajanja za nadoknade nezaposlenim licima i povećanja subvencija za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Rebalansom se obezbjeđuju i dvije državne garancije za realizaciju kapitalnih projekata, Opštini Ulcinj garancija za kredit od tri miliona i stambenoj zadruzi zaposlenih u prosvjeti “Soli darno 1,2 miliona, dok se kapitalni budžet umanjuje za 25 miliona.

Do kraja godine pozajmiće 870.000.000

Predlog rebalansa će biti na dnevnom redu Skupštine 29. jula. Vlada planira da se zaduži za još 500 miliona eura, kojeće, kako je saopštio Radunović, iskoristiti za otplatu duga u 2020. godini.

Time će se Vlada u ovoj godini zadužiti ukupno 1,12 milijardi eura.

Vlada je prije rebalansa llanirala da pozajmi skoro 370 miliona za finansiranje nedostajućih sredstava i stvorila mogućnost da uz garanciju Svjetske banke zaključi kreditni aranžman u iznosu od 250 miliona za refinansiranje duga i stvaranje rezerve, što je ukupno 620 miliona. Sa pola milijarde zaduženja planiraju da otplate dug koji dolazi na naplatu naredne godine.

S obzirom na to da se Vlada do sada zadužila 240 miliona kroz emisiju državnih obveznica i zapisa na domaćem tržištu, to znači da će kabinet premijera Duška Markovića do kraja godine zadužiti državu još 870 miliona eura.

Check Also

Maja Krstić – Glavni izvršni direktor Podgoričke banke

Maja Krstić imenovana je za glavnog izvršnog direktora Podgoričke banke, članice OTP grupe, što je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *