HE na Komarnici će koštati 238 miliona

Ukupna procijenjena vrijednost izgradnje hidroelektrane Komarnica je 237,8 miliona eura, navodi se u Konceptu DUP-a za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici. Ovaj dokument objavilo je Ministarstvo održivog razvoja s ciljem upoznavanja zainteresovane javnosti, a nije stigla nijedna primjedba tokom javne rasprave od 16. maja do 16. juna.

– HE Komarnica se predviđa kao uzvodna stepenica HE Piva. Koristiće hidropotencijal rijeke Komarnice, između akumulacije Piva i zone naselja Šavnik, do kanjona Nevidio, čime kanjon neće biti ugrožen – navodi se u dokumentu. HE Komarnica prema idejnom projektu čine brana, mašinska hala, te dovodni i evakuacioni objekti i razvodno postrojenje sa pratećim objektima i infrastrukturom.

Procijenjena vrijednost građevinskih radova je 189,39 miliona eura, vrijednost hidro-mašinske opreme 16,9 miliona eura, elektro i elektro-mašinske opreme 31,5 miliona eura, tako da je ukupna vrijednost ove investicije 237,8 miliona eura. – Brana HE Komarnica se planira na lokaciji Lonci na rijeci Komarnici, 45 kilometara uzvodno od postojeće brane Mratinje (HE Piva). Profil pregradne konstrukcije bi bio smješten u suženom dijelu kanjona, sa kotom normalnog uspora od 811 metara nadmorske – navodi se u dokumentu. Pregradni profil se nalazi u desnoj krivini Komarnice, poluprečnika 440 i dužine 980 metara, na 560 metara nizvodno od početka krivine.

Profil je uzak, kanjonskog tipa, širine 30 metara na koti 650 do 140 metara i na 820 metara nadmorske visine. Kaže se da izgradnja HE neće uticati na postojeće naselja i objekte, ali hoće na promjenu predjela kanjona Komarnice, u kome će se formirati vještačko jezero.

– Izgradnja HE Komarnica predviđena je Prostornim planom Crne Gore i Vodoprivrednom osnovom RCG, Strategijom razvoja energetike do 2030. godine i Nacionalnom strategijom održivog razvoja do 2030. godine i nema značajnijih prepreka, jer ne postoje industrijski kapaciteti, saobraćajnice, privredni objekti ili domaćinstva koja bi bila ugrožena, već bi akumulacijom bili potopljeni jedino kanjon i nenaseljeno neplodno područje – ističe se u dokumentu.

U pogledu uticaja na okolinu, potapa se dio kanjona Komarnice na potezu od brane do Šavnika. Lučnobetonska brana buduće HE treba da bude smještena u uskom ,,V“ profilu kanjona. Iz Elektroprivrede su Pobjedi nedavno kazali da su sa Elektroprivredom Srbije ušli u ozbiljne pripreme za realizaciju projekta HE na Komarnici, na osnovu ugovora o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji.

– Naša obaveza je da obezbijedimo 51 odsto potrebnih finansijskih sredstava – kazali su iz EPCG. Projektantski tim koji čine konzorcijum Energoprojekt – Hidroinženjering i Institut za vodoprivredu ,,Jaroslav Černi“ iz Beograda, na osnovu obavljenih optimizacionih analiza, nedavno je predložio optimalnu varijantu HE Komarnica sa sljedećim tehničkim karakteristikama: lučno-betonska brana visine 171 m, a predložena je snaga elektrane od 155 MW sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 213 GWh električne energije. Cilj je korišćenje hidroenergetskog potencijala, ali će se ova akumulacija moći koristiti za vodosnabdijevanje, navodnjavanje, uzgajanje ribe, turizam i rekreaciju.

Navodi se da buduće jezero može ponuditi uslove za sportove na vodi, rekreaciju, za stanovništvo šireg okruženja, kao i da hidroakumulacija može imati značajnu ulogu u navodnjavanju zemljišta u svrhu razvoja poljoprivrede, ali i stvoriti mogućnost za snabdijevanje industrije vodom.

Planiraju 11 kilometara pristupnog puta

Posebno se ističe mogućnost saobraćajnog povezivanja preko krune brane i spajanja prostora koji su prirodno razdvojeni kanjonom. – Za potrebe pristupa HE Komarnica planira se izgradnja pristupnog puta od 10,9 kilometara, koji bi se odvajao na devetnaestom kilometru puta Nikšić – Foča kod sela Brezna. Eventualnim kasnijim razvojem putne mreže, ovaj put je moguće nastaviti preko brane u pravcu Šavnika – navodi se u dokumentu.

Check Also

Poreska uprava: U junu naplaćeno 90,61 milion eura

Poreska uprava (PU) je u junu naplatila bruto iznos od 90,61 milion eura, što je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *