Vlada usvojila rebalans budžeta kojim će moći da se zaduži još 500 miliona eura

Vlada Crne Gore utvrdila je juče Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu za 2019.godinu.

“Odluka o rebalansu budžeta donijeta je zbog dobrih rezultata rada Vlade, brige za građane, ali i odgovornog odnosa prema predstojećim obavezama”, kazao je ministar finansija Darko Radunović na konferenciji za medije.

On je naveo da se predloženim izmjenama mijenja, u određenoj mjeri, struktura Budžeta, ali se osigurava očuvanje planiranog deficita na nivou od 2,97 odsto BDP-a.

“Istovremeno se stvaraju tehničke pretpostavke daljeg snaženja javnih finansija i značajno umanjenje fiskalnih rizika”, kazao je Radunović.

On je rekao da je cilj ekonomske politike Vlade povećanje životnog standarda građana, da se u tom cilju jačala fiskalna stabilnost i snažila konkurentnost ekonomije.

“Navedene mjere, su dale veoma dobre rezultate u prethodne dvije godine, koji se ogledaju u poboljšanoj poziciji Crne Gore na međunarodnim finansijskim tržištima, povećanju izvornih prihoda budžeta i poboljšanoj kontroli tekućih rashoda doprinoseći stvaranju suficita tekućeg budžeta u iznosu od 152,8 mil eura ili 3,3% BDP-a u 2018”, rekao je Radunović i podsjetio na rast BDP-a od blizu 5% prethodne dvije godine.

Jako dobra naplata prihoda, koja je u prvih šest mjeseci za 60 miliona eura ili oko 8% veća u odnosu na isti period prošle godine, kao odluka Vlade da da doprinese poboljšanju standarda gradjana kroz povećanje minimalne zarade i smanjenju poreskog opterećenja zarada, vodili su ka rebalansu budžeta.

“Izmijenjenom politikom minimalne zarade i smanjenjem doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2 p.p doći će do smanjenja prihoda od doprinosa. Međutim, uprkos prethodno navedenom, kao rezultat povećane ekonomske aktivnosti, brobe protiv neformalne ekonomije i povoljnih kretanja na tržištu rada (rast zaposlenosti), prvu polovinu 2019. karakteriše povećanje naplate ukupnih budžetskih prihoda iznad plana za cca 21 mil € ili blizu 3%, te je očekivano da će u odnosu na prvobitno planirane, ukupni prihodi na nivou 2019. godine biti veći za 6,0 mil. € i iznosiće 1.834,0 mil. € ili 38,2% procijenjenog BDP-a (4.803,3 mil.€)”, pojasnio je Radunović.

On je dodao da se izmjene budžeta za 2019. predlažu kako bi se stvorili zakonski preduslovi za refinansiranje postojećeg duga i stvaranje fiskalne rezerve za obaveze koje pristižu na naplatu u 2020.

Ministar je precizirao da se želi stvoriti pravni osnov za moguću emisiju državnih obveznica ili realizacije kreditnog angažmana u iznosu od 500 miliona eura.

“Vlada i Ministarstvo finansija pažljivo prate kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i efekti ovog mogućeg aranžmana bi stvorili povoljnije uslove za refinansiranje dijela javnog duga. Sprovođenje mjera na daljem unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite naših građana, potreba obezbjedjivanja dodatnih sredstava za naknade po osnovu nezaposlenosti usljed njihovog povećanja zbog povećanja minimalne zarade, kao i opredjeljivanja dodatnih sredstava za subvencije zarade u okviru pofesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom su takodje uticali na izmjene Zakona o budžetu za 2019.godinu“, rekao je Radunović, prenosi RTCG.

To će, kako je precizirao, uticati na promjene na rashodnoj strani za ukupno 14 miliona eura.

“Od toga 10 miliona eura za potrebe zdravstvenog sistema zbog povećane potrošnje ljekova do koje je došlo zbog veće dostupnosti ljekova, kao i četiri miliona eura za Zavod za zapošljavanje zbog uvećanja izdvajanja za nadoknade nezaposlenim licima i povećanja subvencija za zapošljavanje lica sa inavliditetom. Na rashode su uticale i predložene promjene koje se odnose na povećanje imovine u vlasništvu države za tri miliona, usklađivanja strukture potrošnje shodno dosadašnjoj dinamici i očekivanjima do kraja godine, primarno odnoseći se na nepredvidive troškove u okviru tekuće budžetske rezerve u iznosu od pet miliona eura, kao i procentualnog izdvajanja shodno zakonskim rješenjima“, rekao je Radunović.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.