Rekonstrukcija Termoelektrane 45 miliona

Eleketroprivreda (EPCG) je raspisala juče javni tender za izbor izvođača radova za ekološku rekonstrukci ju prvog bloka termoelektrane “Pljevlja.

– Procijenjena vrijednost investicije je 45 miliona eura, bez PDV-a, i očekuje se interesovanje velikog broja renomiranih svjetskih kompanija sa iskustvom u realizaciji ovakvih projekata. Ukoliko tenderski postupak bude tekao nesmetanom dinamikom, potpisivanje ugovora očekuje se do kraja tekuće godine. Idejni projekat ekološke rekonstrukcije uradila je renomirana njemačka kompanija STEAG Enerdži u saradnji sa rukovodiocima Termoe lektrane, saopštili su iz EPCG.

Planirano je da se realizacija projekta odvijau periodu od 2019. do 2021. godine, nakon čega će se omogućiti nastavak rada termoenergetskog kompleksa u Pljevljima (Termoelektrana Rudnik uglja) u narednih dvadesetak godina. Rekonstukcijom će se obezbijediti ispunjavanje obaveza i poštovanje najstrožih parametara zaštite životne sredine predviđenih najnovijom odlukom EU 2017/1442 iz 2017. godine.

Projekat ekološke rekonstrukcije podrazumijeva izgradnju sistema za odsumporavanje, sistema za denitrifikaciju, unapređenje rada elektrofilterskog postrojenja, kao i izgradnju sistema za tretman otpadnih voda, a uporedo sa ovim projektom teći će i revitalizacija deponije Maljevac u vrijednosti od dodatnih 20 miliona eura. Tokom protekle godine za potrebe projekta revitalizacije deponije Maljevac u kupno je utrošeno blizu devet miliona eura. Sama rekultivacija deponije odvijaće se po fazama od 2019. do 2023. godine.

– Projekat ekološke rekonstrukcije značajan je i sa aspekta obezbjeđivanja izvora toplotne energije za toplifikaci ju Pljevalja, u roku od 12 mjeseci od potpisivanjaugovora o ekološkoj rekonstrukciji, piše u saopštenju.

Check Also

Pad prometa i različiti smjerovi indeksa obilježili Montenegroberzu ove sedmice

Pad prometa i različiti smjerovi indeksa obilježili su Montenegroberzu ove sedmice u kojoj je najavljen …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *