Dodijeljene koncesije za mHE Štitska i Umska

Vlada Crne Gore dala je koncesije za izgradnju malih hidroelektrana (mHE) Štitska na dijelu vodotoka Štitske rijeke i Umska na dijelu vodotoka Umski potok, saopšteno je nakon jučerašnje sjednice.

Usvojeni su i izvještaji o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju malih hidroelektrana Štitska i Umska.

Donijeta je Odluka kojom se privrednom društvu Hidroenergija Andrijevica iz Andrijevice daje koncesija za izgradnju mHE Štitska instalisane snage 897 kilovati i planirane godišnje proizvodnje tri gigavat sata”, saopšteno je iz Vladine službe za odnose sa javnošću.

U izvještaju za minicentralu Umska navodi se gradnja objekta, koju će realizovati istoimena kompanija, instalisane snage 748 kilovati i planirane godišnje proizvodnje 3,2 gigavat-sata. U Vladi su objasnili da se koncesija daje na period od 30 godina, uz koncesionu naknadu koja iznosi 6,1 odsto od planirane godišnje proizvodnje električne energije, a ukoliko je godišnja proizvodnja veća od planirane, naknada iznosi 6,1 odsto od godišnje proizvodnje.

Predviđen je i prenos vlasništva nad zemljištem i objektima mHE sa koncesionara na državu, bez ikakvih tereta i bez prava koncesionara da traži bilo kakvu naknadu”, kazali su u Vladi.

Na sjednici je usvojena i informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju hidrocentrala na vodotocima Kutska rijeka i Mojanska rijeka, data je i saglasnost za prenošenje po jedan odsto udjela kompanije Hidroenergija Montenegro iz Berana u koncesionim društvima Small Hydro Power Plant Kutska i Small Hydro Power Plant Mojanska na Igma Energy iz Andrijevica.

Usvojena je i Informacija o značaju održavanja putnih pravaca prema ski-centrima tokom zimske sezone. Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja i pomorstva da prilikom raspisivanja javnog poziva za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva kao prioritetne putne pravce koji će biti održavani u zimskom periodu uvrsti putni pravac Žabljak skijalište Savin kuk, u dužini od šest kilometara, Nikšić skicentar Vučje, u dužini od 20 kilometara”, saopšteno je iz Službe za odnose sa javnošću.

Vlada je donijela Izmjene i dopune Programa gazdovanja šumama za ovu godinu.

Izmjenama se pristupilo usljed izvršene doznake dodatnih količina drvne mase, koje je Uprava za šume realizovala u prvih šest mjeseci ove godine, jer su se u međuvremenu riješili imovinsko-pravni odnosi koji su bili smetnja da se izvrši doznaka u toku prošle”, navodi se u saopštenju.

Predložene izmjene se, kako se navodi, odnose i na korišćenje nezaštićenih biljnih vrsta, obzirom da je Uprava za šume u prvoj polovini tekuće godine utvrdila listu nezaštićenih biljnih vrsta i tržišne cijene za nezaštićene biljne vrste sa liste.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 19. januar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *