Dodijeljene koncesije za mHE Štitska i Umska

Vlada Crne Gore dala je koncesije za izgradnju malih hidroelektrana (mHE) Štitska na dijelu vodotoka Štitske rijeke i Umska na dijelu vodotoka Umski potok, saopšteno je nakon jučerašnje sjednice.

Usvojeni su i izvještaji o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju malih hidroelektrana Štitska i Umska.

Donijeta je Odluka kojom se privrednom društvu Hidroenergija Andrijevica iz Andrijevice daje koncesija za izgradnju mHE Štitska instalisane snage 897 kilovati i planirane godišnje proizvodnje tri gigavat sata”, saopšteno je iz Vladine službe za odnose sa javnošću.

U izvještaju za minicentralu Umska navodi se gradnja objekta, koju će realizovati istoimena kompanija, instalisane snage 748 kilovati i planirane godišnje proizvodnje 3,2 gigavat-sata. U Vladi su objasnili da se koncesija daje na period od 30 godina, uz koncesionu naknadu koja iznosi 6,1 odsto od planirane godišnje proizvodnje električne energije, a ukoliko je godišnja proizvodnja veća od planirane, naknada iznosi 6,1 odsto od godišnje proizvodnje.

Predviđen je i prenos vlasništva nad zemljištem i objektima mHE sa koncesionara na državu, bez ikakvih tereta i bez prava koncesionara da traži bilo kakvu naknadu”, kazali su u Vladi.

Na sjednici je usvojena i informacija o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju hidrocentrala na vodotocima Kutska rijeka i Mojanska rijeka, data je i saglasnost za prenošenje po jedan odsto udjela kompanije Hidroenergija Montenegro iz Berana u koncesionim društvima Small Hydro Power Plant Kutska i Small Hydro Power Plant Mojanska na Igma Energy iz Andrijevica.

Usvojena je i Informacija o značaju održavanja putnih pravaca prema ski-centrima tokom zimske sezone. Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja i pomorstva da prilikom raspisivanja javnog poziva za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva kao prioritetne putne pravce koji će biti održavani u zimskom periodu uvrsti putni pravac Žabljak skijalište Savin kuk, u dužini od šest kilometara, Nikšić skicentar Vučje, u dužini od 20 kilometara”, saopšteno je iz Službe za odnose sa javnošću.

Vlada je donijela Izmjene i dopune Programa gazdovanja šumama za ovu godinu.

Izmjenama se pristupilo usljed izvršene doznake dodatnih količina drvne mase, koje je Uprava za šume realizovala u prvih šest mjeseci ove godine, jer su se u međuvremenu riješili imovinsko-pravni odnosi koji su bili smetnja da se izvrši doznaka u toku prošle”, navodi se u saopštenju.

Predložene izmjene se, kako se navodi, odnose i na korišćenje nezaštićenih biljnih vrsta, obzirom da je Uprava za šume u prvoj polovini tekuće godine utvrdila listu nezaštićenih biljnih vrsta i tržišne cijene za nezaštićene biljne vrste sa liste.

Check Also

Položen kamen temeljac hotela „Durmitor“ na Žabljaku (video)

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, vlasnik kompanije Durmitor Hotel and Villas, Petros Statis i predsjednik Opštine Žabljak Veselin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *