OTP banka u Hrvatskoj snižava kamatne stope na sve kredite sa promjenjivom kamatnom stopom

OTP banka će u avgustu sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, a koje su vezane za kretanje nacionalne referentne stope (NRS1) pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima te na kredite u kunama biti niže za 0,11 postotnih bodova.

Sniženje kamatne stope odnosi se na sve postojeće i novoodobrene kredite koji su vezani za nacionalnu referentnu stopu (NRS1).

Takođe, kamatna stopa će se smanjiti i za portfolio kredita sa promjenjivom kamatnom stopom koji su vezani uz šestomjesečni EURIBOR temeljem pada vrijednosti šestomjesečnog EURIBOR-a za 0,04 procenta. U posljednjih pet godina OTP banka je više od deset puta smanjivala kamatne stope građanima.

OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o promjeni kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

Check Also

Hoće li Rusija pokriti deficit nafte u svijetu

Deficit koji može nastati na tržištu nafte zbog situacije u Saudijskoj Arabiji može biti pokriven …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *