Montenegro Airlines doprinose ne plaća šest i po godina

Državna avio-kompanija Montenegroerlajnz (MA) ne plaća poreze i doprinose na plate od februara 2013. godine, ili šest i po godina, pokazuju podaci iz revizorskog izvještaja avio-prevoznika za 2018. godinu koji je uradila revizorska kuća MV konsalt. Prema poslednjim podacima Poreske uprave, MA za poreze i doprinose duguje 20,5 miliona eura.

U 2018. godini sve neto zarade su ukalkulisane, a isplaćene zaključno sa novembrom 2018. godine. Obaveze po osnovu obračunatih a neuplaćenih poreza i doprinosa na zarade su izmirene zaključno sa februarom 2013. godine piše u izvještaju u koji je “Dan” imao uvid.

Ukupan broj zaposlenih u MA, čiji je gubitak na kraju 2018. godine skoro 90 miliona, iznosi 442. Po osnovu ugovora na neodređeno 357, po osnovu ugovora na određeno 28, po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji 35, po dvoje na osnovu povremenih poslova i ugovora o dopunskom radu i posredstvom agencije Dektra 18 zaposlenih.
MA lani je imao 1,9 miliona minusa.

MV konsalt dao je mišljenje sa rezervom iz razloga što smatraju da su precijenjeni dati avansi, podcijenjeni troškovi kamata finansijski rashodi za isti iznos kao i neto gubitak, odnosno u iznosu od 1,75 miliona. Naime, SMATSA je tokom 2017. godine naplatila dio svojih potraživanja od MA u iznosu od 2,3 miliona. Dio naplaćenih potraživanja predstavlja kamatu u iznosu od 1,75 miliona. MA je navedeni iznos prikazao kao date avanse na osnovu dopisa od Ministarstva saobraćaj i spremnosti Ministarstva saobraćaja Srbije da se potraživanje SMATSA riješi, a vezano za mogućnost otpisa dijeladuga.

Tokom rada revizije na uvi d smo dobili IOS SMATSA na dan 31. decembar 2018. godine u kojem je iskazano potraživanje od MA u ukupnom iznosu od 7,8 miliona, a obaveze za primljeni avans nisu prikazane piše u izvještaju revizora.

MA, kako piše, nije izvršio rezervisanja za naknade zaposlenima, primanja, otpremnine i jubilarne nagrade, zbog čega su takođe izrazili rezervu. Takođe, MA nije izvršilo obračun odloženog poreza.

MV konsalt skrenuo je pažnju akcionarima MA, odnosno Vladi, na to što društvo ima veći gubitak nego kapital.

MA iz redovnih sredstava aktive ne može izmiriti gubitak kao ni prispjele obaveze. Sposobnost društva da nastavi sa poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja društva su ograničene i gotovo u cjelosti zavise od podrške Vlade piše u nalazu.

MA je tokom 2018. godine bio u blokadi tri dana od 7. juna. Potencijalne obaveze MA su 22,5 miliona eura.

Izvor: Dan

Check Also

Bitcoin preko 40.000 dolara

Nakon prekjučerašnjeg blagog pada vrijednosti, tržište kriptovaluta je jutros u zelenom i bilježi blagi rast.

One comment

  1. A zar MA mora da ispunjava poslovne i zakonske obaveze? Pa bar će MORT i MF naći beskrajni niz opravdanja i neodrživih argumenata da se nastavi poslovanje o trošku poreskih obveznika, bez bilo kakvog zakonskog osnova osim intenciono-kreiranih odluka Vlade CG, koje su visoko netržišne i upitno zakonite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *