Agenciji za sprečavanje pranja novca stigli izvještaji četiri banke

Centralna banka je Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma lani dostavila podatke o kontroli četiri banke i jedne platne institucije, navedeno je u izvještaju o rezultatima rada CBCG u prošloj godini, o čemu će naredne sedmice biti riječi na skupštinskom Odboru za ekonomiju.

U izvještaju se ne navode imena banaka i platne institucije, u skladu sa Zakonom o bankama.

Kontrola

– Praksa je da se Upravi za sprečavanje pranja novca dostavljaju izvještaji o kontroli kada Centralna banka utvrdi nepravilnosti u primjeni propisa, kao i kada je kontrola uslijedila na zahtjev Uprave, objašnjeno je u izvještaju. Centralna banka, kako je zakonom definisano, vrši nadzor nad sprovođenjem zakona iz ove oblasti, ali mjere za otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma preduzima Uprava.

Centralna banka je lani kontrolisala deset banaka i jednu platnu instituciju, radi ocjene upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma. Izvršene su tri vanredne ciljne kontrole navedeno je u izvještaju. Prije svake kontrole banaka CBCG obavještava Upravu za sprečavanje pranja novca i traži inpute radi provjere određenih klijenata ili transakcija. Rizični profil svih banaka u 2018. praćenje i posredno, na osnovu izvještaja
koje banke dostavljaju CBCG, prenosi Pobjeda.

– Rukovodeći se procjenom rizika, tri banke u sistemu praćene su samo posredno tokom 2018. godine. Kod ciljnih kontrola fokus je bio na adekvatnosti kapitala, kreditnog rizika, prihoda, likvidnosti, usklađenosti poslovanja sa propisima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, operativnog rizika i IT, kao i postupanje po supervizorskim mjerama, objašnjeno je u ovom dokumentu.

Ciljnim kontrolama, kako navode, nastavljeno je jačanje efikasnosti kontrole i razvoj koncepta supervizije na bazi rizika, sa dominantnom ulogom portfolio menadžment pristupa u superviziji banaka.

Kontrola banaka bila je usmjerena na procjenu rizičnih područja.

Poslovanje CBCG

U ovom dokumentu su objavljeni i rezultati poslovanja CBCG. Ostvarena je rekordna neto dobit od 3,57 miliona eura, što je za 30,7 odsto više u odnosu na 2017.

– U 2017. i 2018. nije mijenjana tarifna politika CBCG za usluge i servise. Trendovi u oblasti troškova poslovanja potvrđuju racionalno poslovanje. Iskazan je rast bilansne sume od 20,8 odsto i ukupnog kapitala 5,5 odsto na godišnjem nivou, konstatovano je u dokumentu.

Ključni izazov
CBCG procjenjuje da će ključni izazov u 2019. biti očuvanje fiskalne održivosti.
– Imajući u vidu stabilan i povoljan makroekonomski ambijent, što je potvrđeno izvještajima rejting agencija Moody’s i Standard & Poor’s zadržavanjem ocjene kreditnog rejtinga, na visinu projektovane stope rasta BDP-a dominantno će uticati nastavak snažnog investicionog ciklusa i dalje sprovođenje intenzivnih mjera fiskalne konsolidacije. Zato fokus nosilaca ekonomske politike mora biti usmjeren ka balansiranom razvoju i sprovođenju prioritetnih mjera strukturnih reformi konstatovano je u dokumentu. To bi, smatraju, rezultiralo rastom BDP-a od 2,9 odsto u 2019. Navodi se da je uvođenjem stečaja u Atlas i IBM odstranjen kontaminirani segment bankarskog sistema, čime su unaprijeđeni ključni pokazatelji i nastavljeno pozitivno kretanje.

Check Also

Nećkanje oko prodaje Komercijalne banke

Ono što mnogi govore tiho, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je glasno i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *