Arapi urbanizuju dio uvale u Lučicama

Planskim dokumentom Lokalna studija lokalcije “Lučice” ispunjavaju se želje investitora, na štetu Opštine Budva i lokalnog stanovništva.

To je za “Vijesti” kazao menadžer Opštine Milo Božović, navodeći da je to stav Komisije za praćenje procesa planiranja prostora u Opštini Budva, koju je formirao gradonačelnik Marko Bato Carević.

Resor na čijem je čelu Pavle Radulović uputio je Opštini Budva na mišljenje Nacrt lokalne studije lokacije „Lučice“, koja obuhvata samo dio uvale, 44 hiljade kvadrata, koji je u vlasništvu arapske kompanije “Lučice Montenegro“. Urbanizacija samo dijela uvale, koja se odnosi samo na zemlju jednog investitora, oštro su osudili i mještani okupljeni u Udruženju vlasnika zemlje u Lučicama.

Komisjia, čiji su članovi Božović, Mihajlo Kapisoda, šef pravne službe u Službi menadžera Opštine Budva, Stevo Davidović, sekretar Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj, Ana Samardžić, glavni gradski arhitekta i Danijela Marotić, rukovodilac sektora za urbanizam, donijela je zaključke koje će uputiti Ministarstvu održivog razvoja.

“Ministarstvo održivog razvoja i turizma nije tražilo smjernice od Opštine prilikom izrade planskog dokumenta. Takođe, predstavnici Opštine u Stručnom timu za izradu planova ne pozivaju se da učestvuju u izradi navedenih planova, stoga je potrebno da se od MORT-a traži da se obezbijedi aktivno učešće predstavnika Opštine Budva u izradi navedenih, ali i svih budućih planskih dokumenata. Potrebno je pozvati obrađivače planova kako bi ih predstavili predsjedniku Opštine i njegovim saradnicima u fazi prije predaje koncepata planskih dokumenata”, kazao je Božović navodeći da su to stavovi opštinske Komisije.

Kada je riječ o Lokalnoj studiji lokacije “Lučice”, kako je kazao, Komisija ima, prije svega, ključnu primjedbu koja se odnosi na obuhvat plana, odnosno na činjenicu da je samo izvršena parcijalna urbanizacija uvale, i to samo onog dijela u vlasništvu investitora, a ne i mještana.

“Uvidom u obuhvat plana očigledno je da je on rađen po želji i na zahtjev jednog investitora, te da se na taj način zanemaruju interesi ostalih vlasnika parcela u zaleđu plaže Lučice. Opština ne može podržati ovakav obuhvat plana. Dalje, smatra da je po novom Zakonu propisano da se planovi finansiraju iz državnog budžeta, te da u tom duhu i treba da se uvaže javni interesi, a ne samo interesi pojedinačnih investitora. Potrebno je da se integralno sagleda cjelokupni prostor u zaleđu plaže Lučice. Neophodno je da se parametri iz plana višeg reda primjenjuju na nivou planiranih urbanističkih parcela, a ne na nivou zahvata planskog dokumenta”, ocijenio je Božović.

Istakao je da je od izuzetnog značaja plansko rješavanje glavnog saobraćajnog priključka prostoru zaleđa plaže Lučice, budući da je postojeći saobraćajni prilaz kroz Petrovac nemoguće koristiti za predviđene kapacitete, jer je nedovoljan i apsolutno neuslovan, budući da je već preopterećen postojećim kapacitetima u tom dijelu Petrovca.

“Vijesti” su još prije nekoliko godina objavile da “Abu Dhabi Financial Group” (ADFG) planira da u jednoj od najljepših uvala na crnogorskom primorju izgradi luksuzno naselje sa apartmanima i vilama za prodaju.

Riječ je o još netaknutoj uvali od 250 hiljada kvadrata, koju oivičavaju Velje, Malo, Đurđevo brdo i Babac, jedna je od rijetko neizgrađenih područja, koju je svih prethodnih godina mimoišla betonizacija.

Kako bi spriječili da Lučice dožive sudbinu Petrovca, te da se u lijepoj uvali “dogode višespratni soliteri”, mještani su formirali Udruženje vlasnika zemlje u Lučicama. U vlasništvu mještana je 120 hiljada kvadrata zemlje, gotovo polovina uvale, dok se ostatak zemlje nalazi u vlasništvu Opštine, HG “Budvanska rivijera”, kao i “Property investments”, koja se nalazi pod lupom Specijalnog tužilaštva, zbog sumnje da iza njih stoji Svetozar Marović i njegova bivša savjetnica Olivera Ilinčić. Zemlju ima i HTP “Vile Oliva”.

Mještani se kako su juče naveli „Vijestima“ protive da Lučice dožive sudbinu Budve ili Petrovca i da se u njoj izgrade megalomnske građevine.

“Urbanizaciju Lučica treba izvršiti integralno, a ne ovako, gdje se samo izlazi u susret pojedinim investitorima. Ne želimo da se u Lučicama grade stanovi za tržište i soliteri, već razvija ekskluzivni turizam, da se ova uvala ne pretvori u turističko naselje u kojem bi cijena ležaja bila deset ili dvanaest eura“, naveli su mještani.

Udruženje vlasnika zemlje protiv gradnje solitera

Udruženje vlasnika zemlje u Lučicama ranije je angažovalo arhitektonski biro, koji je uradio projektni zatadak koji bi trebalo da bude osnova za raspisivanje konkursa za izradu detaljnog planskog dokumenta za cijelu uvalu.

Programskim zadatkom, u koji su “Vijesti” imale uvid, maksimalna dopuštena spratnost bi bila četiri nadzemne etaže uključujući i suterenske, s tim što treba redukovati mogućnost izgradnje objekata maksimalne spratnosti na višim kotama.

Više kote sa boljim vizurama bile bi rezervisane za ekskluzivne smještajne kapacitete, vile u zelenilu. Najveća dopuštena zauzetost bi bila do 30 odsto, najveća dopuštena izgrađenost 0,8, dok najmanji udio prirodnih površina bi bio 60 odsto.

Preporučuje se primjena najviših standard razvoja u današnjoj praksi turističkog planiranja pri kojima gustina kreveta po jednom hektaru bi bila između 50 do maksimalnih 80 ležaja.

Izvor: Vijesti

Check Also

Pažnja milenijalaca 12 sekundi, a generacije Z samo 8 sekundi

Mlađe generacije sve manje konzumiraju linearnu televiziju i puno više vremena provode na internetu. Prema …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *