Zajednica Opština: Netačnim podacima broj opštinskih taksi povećali 11 puta

Zajednica opština pozvala je juče Delegaciju EU i nadležna ministarstva da se prilikom pripreme izvještaja o napretku Crne Gore obavezno konsultuju lokalne samouprave, posebno o pitanjima koja se tiču direktno njih.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je naveo primjer podataka koji daju netačnu sliku o opštinama i njihovoj poreskoj politici iz najnovijeg Izvještaja o napretku koji se odnose na poglavlje „20: Preduzetništvo i industrijska politika“.

– U izvještaju se navodi da bi od ukupno 659 lokalnih administrativnih taksi 72 trebalo smanjiti, a 49 ukinuti, što bi dovelo do moguće uštede poslovanja od dva miliona eura na godišnjem nivou. Ne znam kako i kojom matematikom su došli do 659 taksi, ali važeće opštinske odluke obuhvataju najviše do 60 lokalnih taksi – saopštio je Bojadžić, koji smatra da treba u pregovore uključiti predstavnika lokalnih vlasti, jer one imaju odgovornost za primjenu zakona u procesu pristupanja i nakon učlanjenja u EU.

Glavni pregovarač sa EU Aleksandar Drljević rekao je da je pristupanje EU neostvarivo bez aktivnog učešća i značajnog doprinosa lokalnih samouprava.

Check Also

Objavljen spisak uparenih pripravnika i poslodavaca za 2019. godinu

Na portalu eUprave izašao je spisak pripravnika  koji su dobili mogućnost za učešće u Programu stručnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *