Dobit Rudnika uglja 6,6 miliona eura

Na 30. redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja (RUP), održanoj 05. jula 2019. godine, usvojen je Izvještaj o rezultatima poslovanja, sa finansijskim iskazima RUP-a za 2018. godinu, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2018.godinu.

Kako se navodi u saopštenju povodom održane sjednice poslovnu 2018.godinu su obilježili stabilno poslovanje, značajno povećanje proizvodnje uglja i otkrivke u odnosu na prethodnu godinu i realizacija ključnih investicionih aktivnosti.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu i konstatovano da je proizvedeno ukupno 1.539.122 tona uglja što je za oko 8,4 odsto više nego u prethodnoj godini. U istom periodu otkrivka je realizovana u iznosu od 5.671.154 m3čm što je za 24,2 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

RUP je prethodnu poslovnu godinu završio sa dobiti u iznosu od 6.584.828 eura, što je za 3,7 odsto bolje nego u prethodnoj 2017.godini. U strukturi ukupnih prihoda koji su u 2018. godini iznosili 43.662.532 eura, najznačajnije mjesto pripada prihodima od prodaje uglja u iznosu 42.581.839 eura, što je za 4,3 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Aktivnosti na optimizaciji troškova su nastavljene i tokom 2018. godine, tako da su i pored povećanog obima proizvodnje rashodi na kraju godine bili na nivou prethodne i iznosili 36.209.777 eura.

Ističe se i da su poslovnu 2018. godinu obilježile i značajne investicione aktivnosti koje su tokom godine realizovane u iznosu 12.703.077 eura, od čega je 4.315.362 eura na investicijama u toku, prenosi Portal Analitika.

„Tokom 2018. godine Društvo je uredno izmirivalo sve obaveze prema poslovnim partnerima Državi i Lokalnoj samoupravi. Obaveze iz reprograma poreskog duga su uredno servisirane, on je na kraju godine iznosio je 8.372.179 eura i bio za 1.907.389 eura manji u odnosu na 31.12.2017. godine“, naglasili su iz RUP-a.

Revizorska kuća BDO Podgorica je kroz Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2018. godinu dala pozitivno mišljenje, konstatujući da su, kako kažu, finansijski iskazi prikazani istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, a finansijska pozicija Društva na dan 31. decembar 2018. godine, kao i rezultati poslovanja i tokovi gotovine za 2018. godinu, u skladu su sa računovodstvenim propisima Crne Gore.

„Na sjednici su iznijeti izrazi zadovoljstva postignutim rezultatima, apostrofirajući da je kontinuitet odličnih poslovnih rezultata u zadnjih nekoliko godina omogućio pokrivanje akumuliranih gubitaka iz prethodnog perioda i isplatu dividende akcionarima“, istaknuto je u saopštenju.

Skupština je donijela odluku o rasporedu dobiti za period 01.01.2019 do 31.12.2019 na sljedeći način:

– za pokriće gubitka iz prethodnih obračunskih perioda u iznosu od 1.652.264 eura,

– za isplatu dividende u bruto iznosu  od 1.000.000 eura,  i

– kao neraspoređena dobit u iznosu od 3.932.564 eura.

Neraspoređena sredstva u iznosu od 3,9 miliona eur će se iskoristiti za investicije u nabavku mehanizacije i razvojne projekte Rudnika.

Skupština je na donijela i Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja, a potom za članove reimenovala Aleksandra MitrovićaIgora NoveljićaNikolu VujovićaZorana GospićaVlada MilinkovićaBranislava Pejovića Natašu Marković.

Check Also

Grčka olakšicama privlači strane penzionere

Grčka Vlada poziva strane penzionere da svoja poreska prebivališta prebace u tu zemlju, uvođenjem jedinstvene …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *