Telemach: Nije prekršen Zakon o zaštiti ličnih podataka, niti su ugroženi korisnici

Kompanija Telemach raagovala je povodom teksta koji smo juče prenijeli na našem portalu a u vezi sa preseljenjem naplatnog sistema, uključujući sve podatke o svojim korisnicima od jedinstvenog matičnog broja do adrese i podataka šta su skidali sa interneta, koje su programe gledali, s kim su i koliko pričali, u Ljubljanu.

Regovanje kompanije prenosimo integralno:

“Kompanija Telemach nije prekršila Zakon o zaštiti ličnih podataka niti je ugrozila podatke svojih korisnika time što je elektronsku bazu podataka o korisnicima premjestila u prostorije Telemacha Ljubljana.

Naime, član 42 ovog zakona predviđa “iznošenje podataka u države članice Evropske Unije i evropskog ekonomskog prostora ili u države koje se nalaze na listi Evropske unije, a koje imaju adekvatan stepen zaštite podataka o ličnosti”. Upravo iz tih razloga, a shodno zakonskoj odredbi, Telemach je odlučio da svoju bazu premjesti u Sloveniju.

Radi naših korisnika, napominjemo da Telemach Ljubljana sprovodi sve bezbjednosne procedure čuvanja podataka u skladu sa međunarodnim standarima i evropskom praksom, te da im je izričito zabranjen pristup, pretraživanje, prenošenje i stavljanje na uvid ličnih podataka korisnika.

Naglašavamo da kontrolu poštovanja zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori vrši Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP), a ne Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP). Sa iznošenjem podataka upoznata je nadležna Agencija za zaštitu ličnih podataka.

Nadzornik EKIP-a je prvi put 14. decembra prošle godine naložio vraćanje podataka u Crnu Goru. Kao razloge za takvu odluku EKIP je naveo nemogućnost fizičkog nadzora elektronske baze u Crnoj Gori.

Kompanija Telemach je odlučila da takvu odluku EKIP-a ispoštuje, kompleksna procedura prebacivanja podataka u Crnu Goru je u toku i biće gotova do 15. jula.

Radi potpunog sagledavanja situacije, važno je da ukažemo da mnoge kompanije – kako u regionu, tako i u Evropi i u svijetu, svoje korisničke baze drže kod svojih povezanih privrednih društava u drugim zemljama, a ova praksa je  naročito zastupljena u oblasti telekomunikacija, trgovine i bankarstva”.

Check Also

Održana konferencija “Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”

Konferencija ,,Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”, bila je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.