Na cijeni ekonomisti, pravnici, menadžeri, nedostaju psiholozi, arhitekte…

U tražnji za radnom snagom visokoškolci učestvuju sa oko 20%, dok je među zaposlenim licima sa evidencije, više od 30 % visokoškolaca.

U Crnoj Gori, već duži period, bilježi se kontinuirani blagi pad registrovane nezaposlenosti. Prema sedmičnom izvještaju Zavoda za zapošljavanje, od 1. jula, u državi se nalazi 35.251 nezaposleni, što je manje za 6.866 u poređenju sa istim periodom prošle godine. Stopa nezaposlenosti sa prošlosedmične od 15,3 % opala je na 15,19 odsto, dok je lani bila veća skoro tri procenta i iznosila je 18,15 %.

Osim kod opšte nezaposlenosti, dešavaju se i pozitivni pomaci u kretanjima na tržištu rada visokoškolaca.

Zanimanja

Iako diplomci u ukupnoj nezaposlenosti učestvuju sa 12,2 %, ipak, evidentno je smanjenje njihovog broja na evidenciji Zavoda, gdje se trenutno nalazi njih 4.300 ( žena 2.730 ili 63,5 %), što je manje za 13,6 odsto u poređenju sa prošlom godinom, kada ih je bilo 4.976 ( žena 3.247 ili 65,3 %).

Među zaposlenim licima sa evidencije Zavoda, više od 30 % su visokoškolci.

Na tržištu rada, minule godine, u vidu ponude, tražnje ili zapošljavanja bilo je prisutno 780 visokoškolskih zanimanja, sistematizovanih u 60 grupa, odnosno područja rada. Dominantno učešće u tim kretanjima imalo je šest grupa zanimanja: vaspitači i nastavnici društveno-humanističke oblasti, ekonomisti, pravnici, menadžeri i organizatori, zanimanja ugostiteljstva i turizma.

Kretanja

Ta zanimanja učestvuju sa više od  65% u ukupnoj ponudi, tražnji i zapošljavanju visokoškolaca. Na evidenciji je bilo najviše visokoškolaca upravo sa tim zanimanjima, istovremeno bili su najviše traženi, a i najviše zapošljavani. Ostale 54 grupe zanimanja u ukupnim kretanjima na tržištu rada učestvovale su sa manje od 35%. Slična kretanja zabilježena sui u nekoliko prethodnih godina.

Kod većine visokoškolskih zanimanja ponuda radne snage, u manjoj ili većoj mjeri,  prevazilazi prijavljenu tražnju.

Nedostaju inženjeri, matematičari, defektolozi, psiholozi, arhitekte, elektroničari…

Ipak, kod nekih grupa zanimanja zabilježena je veća tražnja od ponude: nastavnici prirodno-matematičke struke (profesor matematike, fizike, hemije, biologije), zatim, grupa zanimanja: elektroničari, nastavnici tehničko – tehnološke struke, veterinari, zanimanja elektro – mehanike, nastavnici biotehničke struke, farmaceuti, geodeti.

Tržištu nedostaju profesori muzičke grupe predmeta: klavira, flaute, gitare, harmonike, violine, te profesori psihologije, njemačkog jezika, likovne grupe predmeta. Zanimanje defektolog je više traženo u odnosu na ponudu, kao i specijalisti medicinskih  nauka, doktor medicine.

Diplomirani inženjer građevinarstva i diplomirani inženjer arhitekture više su traženi nego ostala zanimanja iz njihovih grupa zanimanja.

Check Also

Intervju sa Dinom Cibulskajom, izvršnom direktorkom Crnogorskog Telekoma

Crnogorski Telekom ima zvanično najbržu 4G mobilnu mrežu u državi i najveći broj korisnika mobilnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *