Opština Bar građanima omogućila uvid u lična poreska zaduženja

U prostorijama Opštine Bar danas je predstavljen novi elektronski servis za građane, aplikacija koja omogućava svim poreskim obveznicima sa teritorije ovog grada uvid u svoja poreska zaduženja i preuzimanje rješenja za tekuću godinu.

Kako je saopšteno iz Opštine, u cilju povećanja zadovoljenja potreba poreskih obveznika na adresi www.porez.bar.me građani će biti u prilici da unošenjem JMB na vrlo jednostavan i brz način pristupe svojim poreskim evidencijama.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević podsjetio je prisutne da je Bar u proteklom periodu bio najuspješnija lokalna uprava po pitanju naplate poreza na nepokretnosti.

“Zbog značajnog broja nerezidenata koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji opštine Bar kao i kratkog vremenskog perioda boravka u našem gradu, krenuli smo u pravcu kreiranja novih sistema po pitanju evidencije o porezu na nepokretnosti, i s tim  u vezi koncipirali smo jedno opšte prihvaćeno rješenje u obliku web aplikacije koja je jednostavna za korišćenje”, rekao  je Raičvić.

Sekretarka Sekretarijata za finansije Ivana Backović podsjetila je da je shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, koja se primjenjuje od 1. januara, Uprava lokalnih javnih prihoda u sastavu Sekretarijatu za finansije, čime su lokalne finansije objedinjene u jednoj potrošačkoj jedinici, izuzev dijela koji se odnosi na kapitalni budžet.

Na taj način, u nadležnosti ovog Sekretarijata, pored poslova finansija, su i poslovi utvrđivanja, naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda.

“U skladu sa navedenim, 26.04. urađen je razrez poreza na nepokretnost, a 30.04. razrez turističke takse za 2019. godinu i ukupno je razrezano 58.591 rješenje, od čega 44.673 rješenja za porez na nepokretnosti i 13.918 rješenja za turističku taksu. Opština Bar se opredijelila da, kao i prethodnih godina, štampanje, kovertiranje i dostavu poreskih rješenja vrši Pošta Crne Gore i dostava je u toku. Ovdje bih iskoristila priliku da apelujem na građane da uredno prime rješenja i izmire svoju poresku obavezu u dostavljenom roku, te da oni koji ne dobiju rješenja putem Pošte Crne Gore ista mogu preuzeti u Sekretarijatu za finansije”, navela je Backovićeva.

Rukovodilac Sektora za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda Nikola Papićistakao je da je važno napomenuti da su prilikom izrade jedne ovakve aplikacije, korišćene savremene tehnologije, te da je Bar prva opština na teritoriji Crne Gore koja pruža vlasnicima nepokretnosti sa teritorije ove opštine uvid u svoja poreska zaduženja.

Check Also

Švajcarski planinski trezor za čuvanje bogatstva

Švajcarska, nadaleko poznata kao bastion diskretnog, sigurnog bankarstva, uskoro će svjetskim bogatašima ponuditi još jedan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *