U srijedu počinje isplata dividende akcionarima Telekoma

Isplata dividende za poslovnu 2018. godinu akcionarima Crnogorskog Telekoma počeće u srijedu, 3. jula. Bruto iznos dividende po akciji je 10 centi, koji će prilikom isplate biti umanjen za pripadajući iznos poreza na dobit za pravna lica, odnosno poreza na dohodak i prireza na porez za fizička lica u skladu sa važećim propisima.

Akcionari (fizička lica) svoje iznose mogu podići na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, uz lični dokument.

Na Redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, održanoj 29. maja, odlučeno je da se dio dobiti ostvarene u finansijskoj 2018. godini u iznosu od 4.728.131 eura isplati akcionarima kao dividenda, odnosno bruto iznos od 0.10 EUR po akciji, dok će se dio dobiti u iznosu od 2.537.516 eura raspodijeliti u zadržanu dobit.

Dividenda će biti isplaćena akcionarima Crnogorskog Telekoma koji su posjedovali akcije na dan održavanja Skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma (29. maj) i donošenja Odluke o raspodjeli dobiti Kompanije.

Check Also

Dolar nastavio slabiti prema korpi valuta

Dolar je u ponedjeljak nastavio da slabi u odnosu na košaricu šest najznačajnijih svjetskih valuta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *