Od avgusta odšteta za nizak napon ili nestanak struje?

Finansijske nadoknade, koje bi u slučaju nižeg stepena kvaliteta struje sljedovale potrošače, počeće da se primjenjuju za nešto više od mjesec, odnosno u avgustu, saopšteno je Dnevnim novinama u Regulatornoj agenciji za energetiku (RAE). Visina finansijskih kompenzacija u slučaju nižeg stepena kvaliteta od propisanog minimuma je, kako su naveli, 20 eura.

“Izuzetak su kupci koji su priključeni na prenosni sistem i budući korisnici čijem priključenju prethodi izrada elaborata ili sistemska analiza za koje je visina finansijske kompenzacije utvrđena na 200 eura. Nema izmjena u odnosu na ranije najavljenu dimaniku primjene Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom i ona će početi sa primjenom za nešto više od mjesec”, kazali su predstavnici RAE.

U Agenciji objašnjavaju i da je formiranje budžeta za tu namjenu isključivo obaveza energetskih kompanija odgovornih za struju nezadovoljavajućeg kvaliteta.

“RAE je nezavisno tijelo koje raspolaže posebnim budžetom koji je, shodno Zakonu o energetici, namijenjen za rad ovog tijela i ne može se koristiti u druge svrhe, pa ni za isplate finansijskih kompenzacija. Dakle, one ne predstavljaju dio budžeta RAE, već energetskih kompanija”, precizirali su u RAE, dodajući da je nova regulativna mjera i stimulacija da odgovorne firme unapređuju kvalitet usluga koje pružaju kupcima.

Uslov za sticanje prava na finansijske nadoknade, kako su ranije Dnevnim novinama kazali u RAE, jeste zaključivanje ugovora sa snabdjevačem električne energije, kojem prethodi sklapanje ugovora o priključenju sa Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS) ili Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CGES).

“Postojeći i novi korisnici, u zavisnosti od naponskog nivoa na koji su priključeni, zaključuju ugovor o priključenju na distributivni, odnosno prenosni sistem, a potom i ugovor o snabdijevanju električnom energijom. Ukoliko bi građani željeli da zaključe ugovore o priključenju i snabdijevanju onda treba da se obrate CEDISu i Elektroprivredi (EPCG), kao trenutno jedinom snabdjevaču te kategorije kupaca”, ukazali su u RAE.

Oni koji imaju sklopljene ugovore, u slučajevima neotklanjanja nenajavljenog prekida u napajanju, ili odstupanja napona u rokovima propisanim pravilima, imaju pravo da podnesu prigovor snabdjevaču električne energije sa kojim su u ugovornom odnosu.

“Kada kupac smatra da energetske kompanije nijesu odgovorile na minimum kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom, može podnijeti prigovor snabdjevaču 30 dana od događaja koji za posljedicu ima eventualno neispunjavanje minimum kvaliteta”, naglasili su u RAE.

Check Also

Osnivači Googlea od maja ove godine prodali dionice vrijedne više od milijardu dolara

Osnivači Googlea i suvlasnici kompanije Alphabet Larry Page i Sergey Brin su od maja ove …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *