Poreska policija moraće da sačeka novi zakon

Sistematizacijom Poreske uprave, koju je nedavno usvojila Vlada, nije predviđeno formiranje poreske policije, iako je početkom godine to najavljivano.

– Novousvojenim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mj esta nij e predviđena poreska policija. Uspostavljanje poreske policije moguće je tek po obezbjeđivanju zakonskih preduslova, kojima bi se omogućilo samostalno sprovođenje izviđajnih radnji od strane ove organizacione cjeline Poreske uprave. Izmjena zakona još je u toku kazali, su Pobjedi iz Poreske uprave.

Kratko su objasnili da će po usvajanju zakonskih izmjena, pristupiti i izmjeni akta o sistematizaciji radnih mjesta radi formiranja odjeljenja za poresku policiju.

Nadležnosti

Sektor poreske policije postoji u svim zemljama regiona. Podsjetimo da je našoj redakciji iz Poreske uprave početkom marta ove godine saopšteno da će poreska policija biti formirana nakon što bude usvojena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, čija izrada je tada bila u toku. Objasnili su da će se nakon toga znati koliko će ljudi biti u Poreskoj policiji.

Poreska policija, kako je tada rečeno, biće nadležna za sprovođenje izviđajnih radnji koje obuhvataju širok spektar.

– Poreska policija će pozivati i saslušavati lica zbog sumnje na izvršeno poresko krivično dje-
lo, prikupljati obavještenja od građana, pregledati prevozna sredstava, putnike i prtljag, pregledati određene objekte, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike u prisustvu odgovornog lica, ostvarivati uvid u njihovu dokumentaciju i oduzimati je po potrebi, objasnili su tada iz Poreske uprave.

U ovoj instituciji smatraju da će formiranje poreske policije doprinijeti jačanju nadležnosti Poreske uprave u dijelu otkrivanja krivičnih djela u oblasti privrednog prometa i stručnoj specijalizaciji kadrova koji će se baviti ovim aktivnostima u saradnji sa ostalim nadležnim organima.

Iz Poreske uprave su ponovili da će nastojati da dodatno ne zapošljavaju za formiranje poreske policije.
Poreska uprava će za poresku policiju odabrati najstručnije službenike koji su se do sada bavili poslovima poreske inspekcije, u nastojanju da se ne poveća broj zaposlenih u ovoj instituciji. Po potrebi biće angažovan i dodatni kadar sa kompetencijama i stručnim znanjem za sprovođenje aktivnosti koje su u nadležnosti poreske policije objasnili su iz ovbog organa.

Peripetije

Podsjetimo da je odluci za formiranje poreske policije prethodilo niz peripetija i prepucavanja da li je to odjeljenje uopšte potrebno. Krajem januara ove godine direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša i zvanično je najavio njegovo formiranje, što je nekoliko dana ranije nagovijestio premijer Duško Marković na sastanku sa direktorima uprava. Do tada je objašnjavano da tog organa nije bilo u sistematizaciji kao i da drugi državni organi obavljaju poslove iz te oblasti.

U februaru 2016, nakon usvajanja novog zakona o poreskoj administraciji, putem javnog konkursa za direktora poreske policije bio je izabran bivši službenik MUP-a Miodrag Martinović, ali nakon toga formiranje tog resora niko nije spominjao.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Da li će nekretninski balon pući?

Da li je tržište stambenih nekretnina izašlo iz pandemije kao pobjednik? Da li je rast …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *