Budvanska rivijera: Sveti Stefan i Miločer od danas posebno preduzeće

U hotelu Palas je danas održana jedanaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera na kojoj je podržana odluka o odvajanju i osnivanju novog Društva koje u svom sastavu ima hotele Sveti Stefan i Miločer, sa pripadajućim zemljišnim kompleksom.

Prema dnevnom redu Skupštine razmatralo se osam predloga odluka o uslovima i načinu odvajanja uz osnivanje novog Društva, nacrti odluka o odvajanju uz osnivanje novog Društva sa predlogom Statuta novog Društva, o smanjenju osnovnog kapitala po osnovu odvajanja uz osnivanje novog Društva,  o emisiji akcija po osnovu odvajanja uz osnivanje novog Društva, o izboru Odbora direktora novog Društva, o imenovanju revizora, o izmjenama i dopunama statuta Hotelske grupe Budvanska rivijera.

Sjednici je prisustvovalo 11 akcionara  i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 7.237.870 akcija, odnosno glasova (ili 89,24% od ukupnog broja akcija), a za predlog o izdvajanju i osnivanju novog Društva pozitivno se izjasnilo 99,97% akcionara.

U skladu sa utvrđenim dnevnim redom današnje Skupštine akcionara,  izabran je prvi saziv odbora direktora novog Preduzeća za koji su izabrani: Milan Vučinić, Petar Ivković, Vladimir Sekulić, Savo Jasnić i Slobodan Leković.

Nakon završenih zakonskih i administrativnih procedura oko registrovanja novog preduzeća, uskoro bi trebalo da počne sa radom novo Društvo pod nazivom Sveti Stefan hoteli a.d.

Check Also

VW u jeku pandemije zaradio 10,7 milijardi dolara

Njemački proizvođač automobila Volkswagen prošle godine ostvario je dobit od 8,8 milijardi eura, što je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *