Budvanska rivijera: Sveti Stefan i Miločer od danas posebno preduzeće

U hotelu Palas je danas održana jedanaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera na kojoj je podržana odluka o odvajanju i osnivanju novog Društva koje u svom sastavu ima hotele Sveti Stefan i Miločer, sa pripadajućim zemljišnim kompleksom.

Prema dnevnom redu Skupštine razmatralo se osam predloga odluka o uslovima i načinu odvajanja uz osnivanje novog Društva, nacrti odluka o odvajanju uz osnivanje novog Društva sa predlogom Statuta novog Društva, o smanjenju osnovnog kapitala po osnovu odvajanja uz osnivanje novog Društva,  o emisiji akcija po osnovu odvajanja uz osnivanje novog Društva, o izboru Odbora direktora novog Društva, o imenovanju revizora, o izmjenama i dopunama statuta Hotelske grupe Budvanska rivijera.

Sjednici je prisustvovalo 11 akcionara  i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 7.237.870 akcija, odnosno glasova (ili 89,24% od ukupnog broja akcija), a za predlog o izdvajanju i osnivanju novog Društva pozitivno se izjasnilo 99,97% akcionara.

U skladu sa utvrđenim dnevnim redom današnje Skupštine akcionara,  izabran je prvi saziv odbora direktora novog Preduzeća za koji su izabrani: Milan Vučinić, Petar Ivković, Vladimir Sekulić, Savo Jasnić i Slobodan Leković.

Nakon završenih zakonskih i administrativnih procedura oko registrovanja novog preduzeća, uskoro bi trebalo da počne sa radom novo Društvo pod nazivom Sveti Stefan hoteli a.d.

Check Also

Skup alumnista Startap akademije sa područja Zapadnog Balkana ujedinio startapove

Da li samo velike kompanije stvaraju radna mjesta? Ne nužno. Startapovi takođe mogu da kreiraju …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *