Jugopetrol potražuje 11 miliona preplaćenog poreza

Revizorska kuća “Ernst i Jang” dala je pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Jugopetrola za prošlu godinu, ali je skrenula pažnju na mogući uticaj sudskih sporova i poreskog rizika.

Jugopetrol je prošlu godinu završio sa profitom od 6,7 miliona eura, što je skoro milion manje nego 2017. Promet je bio 164 miliona ili deset miliona više nego godinu ranije, a rashodi 156,5 miliona ili 30 miliona eura više.

Navodi se da je ukupno potraživanje Jugopetrola po osnovu više plaćenog poreza iznosilo 10,8 miliona eura, kao i da je u toku kontrola Poreske uprave.

Nezavisni revizor je skrenuo pažnju i na neizvjesnost ishoda spora koji je protiv ove kompanije pokrenuo Montenegrobonus.

“Pred Ustavnim sudom su u toku tri spora po ustavnoj žalbi Jugopetrola koji se odnose na petrolejske instalacije Bar, Bijelo Polje i Lipci. Tužilac Montenegrobonus je pred Osnovnim sudom Kotor pokrenuo dva spora. U prvom potražuje 11 miliona eura, zato što Jugopetrol nije dozvolio korišćenje skladišnih kapaciteta na petrolejskim instalacijama, po privremenoj mjeri Privrednog suda iz 2004. Rješenjem Osnovnog suda Kotor od 6. novembra 2009. određen je prekid postupka dok se ne okončaju prethodni sudski postupci, kojima se treba utvrditi pitanje vlasništva spornih nepokretnosti na petrolejskim instalacijama”, objašnjeno je u izvještaju.

Kuća “Ernst i Jang” je skrenula pažnju i na poreske rizike.

“Budući da su poreski zakoni predmet različitih tumačenja I čestih izmjena i dopuna, može se razlikovati tumačenje Poreske uprave i rukovodstva kompanije. Zato neke transakcije mogu osporiti poreske vlasti, pri čemu bi društvo moralo da plati dodatne poreze, kazne i kamate”, naveo je revizor i podsjetio da poreske obaveze zastarijevaju u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je tu obavezu trebalo utvrditi, što važi i za mogućnost vršenja inspekcijskog nadzora.

Check Also

Prava slika vašeg organizma u rukama stručnjaka

Kompletna radiološka dijagnostika za vas i vašu porodicu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *