Izvršitelji riješili samo petinu predmeta

Javni izvršitelji su tokom prošle godine imali u radu ukupno 171.919 predmeta, od čega su riješili skoro petinu. Stopa naplate je relativno niska i kreće se od 4,4 do 8,85 odsto. Ipak, primijećeni znaci velikog poboljšanja…

Javni izvršitelji su lani imali u radu ukupno 171.919 izvršnih predmeta na osnovu vjerodostojnih isprava i mjenice kao vjerodostojne isprave.

“Od navedenog broja riješili su 33.118 predmeta ili 19,26% od ukupnog broja predmeta u radu, odnosno 61,39% od broja primljenih predmeta u posmatranom periodu, što je više u odnosu na prethodni period za 2,49%, odnosno 16,82%, pa ukazuje na značajno povećanje procenta riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih”, pokazuje Analiza Ministarstva pravde.

I pored navedenog povećanja, kako se konstatuje, potrebno je nastaviti sa preduzimanjem zakonom propisanih radnji izvršenja, u granicama ovlašćenja datih od strane izvršnog povjerioca, kako bi u narednom periodu bio riješen još veći broj predmeta.

Struktura

Analizirajući strukturu riješenih predmeta formiranih na osnovu izvršnih isprava, zaključuje se da je najveći broj ovih predmeta – 11.713 ili 87,45% od broja riješenih predmeta, riješen naplatom potraživanja od 100%, što strukturu riješenih predmeta čini izuzetno povoljnom.

Sa druge strane, u strukturi neriješenih predmeta, u najvećem broju slučajeva – 89,02%, izvršenje nije moguće sprovesti iz objektivnih razloga: nepostojanje sredstava na računu izvršnog dužnika, nepostojanje pokretnih stvari i nepokretnosti izvršnog dužnika itd., na koje javni izvršitelj ne moţe uticati i naplatu potraživanja učiniti efikasnijom.

“Kada je u pitanju stopa naplate potraživanja u predmetima formiranim na osnovu izvršnih isprava, javni izvršitelji su u posmatranom periodu naplatili 48.832.719 eura ili 8,85% od ukupnog iznosa potraživanja – 551.773.52 eura, što ukazuje na to da je naplata potraživanja povećana za 19.118.500 eura u odnosu na prethodni period. I pored toga, u narednom periodu je neophodno intenzivirati preduzimanje svih zakonom propisanih radnji izvršenja, u granicama ovlašćenja datih od strane izvršnih povjerilaca, kako bi ovaj procenat nastavio da se povećava”, ističe se u Analizi.

Naplata

Radi pravilnog razumijevanja rezultata rada u pogledu naplate potraživanja, treba imati u vidu činjenicu da se u radu kod javnih izvršitelja nalazi veliki broj izvršnih predmeta sa visokim iznosima potraživanja, koji su objektivno nenaplativi već duže vremena, a izvršni povjerioci, i pored toga, istrajavaju kod svog predloga za izvršenje, što u značajnoj mjeri opterećuje rad i rezultate rada javnih izvršitelja.

Stopa naplate potraživanja u predmetima formiranim na osnovu vjerodostojnih isprava i mjenice kao vjerodostojne isprave niža je u odnosu na izvršne isprave, jer su javni izvršitelji u posmatranom periodu naplatili 25.112.233 eura ili 4,40% od ukupnog iznosa potraživanja – 570.251.973 eura, što je za 13.239.213 eura više u odnosu na prethodni period posmatranja.

“Ovdje treba imati u vidu činjenicu da je znatan iznos potraživanja, kao i kod predmeta na osnovu izvršnih isprava, prenesen iz prethodnog perioda i da postoji veliki broj potraživanja koja već duži vremenski period nijesu naplativa”, poručuje se u Analizi.

Ako uporedimo podatke o prosječnoj stopi naplate potraživanja u svim izvršnim predmetima u posmatranom periodu koja iznosi 6,63%, sa podacima o prosječnoj stopi naplate potraţivanja u svim izvršnim predmetima iz prethodnog perioda koja je iznosila 4,41%, može se konstatovati da je stopa naplate potraživanja u posmatranom periodu veća za 50,34% u odnosu na prethodni period.

“Kada je u pitanju prosječna dužina trajanja postupka izvršenja, ista je u svim predmetima na osnovu izvršnih isprava iznosila 18 dana, a u predmetima u kojima je potraživanje naplaćeno 100% 16 dana, tako da se može konstatovati da se izvršni postupak sprovodio u relativno kratkom roku, ali ipak nešto dužem u odnosu na prethodni period u kojem je prosječna dužina trajanja postupka iznosila 14, odnosno 12 dana”, zaključuje se u Analizi.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Na kraju septembra broj blokiranih kompanija uvećan za 59

Centralna banka (CBCG) objavila je novi spisak preduzeća sa blokiranim računima, na kojem se nalazi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.