Jugopetrol dijeli dividendu : Akcionarima 4,5 miliona eura

Kompanija JUGOPETROL AD obavijestila je akcionare da isplata dividende na osnovu Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2018. godinu koju je Skupština akcionara donijela dana 28.05.2019. godine počinje 27.06.2019. god. preko mreže filijala Erste Banke AD Podgorica.

Ukupan bruto iznos dividende koja se isplaćuje akcionarima iznosi 4.514.352 EUR.

Bruto dividenda po akciji iznosi 0,97 EUR. Neto dividenda po akciji iznosi 0,883 EUR.

Obaveza akcionara – fizičkih lica je da banci prezentiraju važeći identifikacioni dokument.

“Obaveza akcionara – pravnih lica je da nalog za isplatu dostave banci na memorandumu društva i u formi koja je dostupna na web stranici banke: www.erstebank.me, u mreži filijala Erste Banke AD Podgorica, i na zahtjev putem e-mail adrese: [email protected] i [email protected]“, kazali su iz kompanije.

Pravo na dividendu imaju akcionari koji su bili upisani u spisak akcionara JUGOPETROL AD kod Centralnog Klirinškog Depozitarnog Društva na dan donošenja Odluke o isplati dividende, tj. na dan 28.05.2019. god.

Check Also

Budžetom predviđeno novo zaduženje od 250 miliona eura

Budžetom za 2020. godinu Vlada je predvidjela mogućnost zaduženja u iznosu od 250 miliona eura, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *