Zgrada Opštine Budva

Otpremnina za odlazak iz Opštine Budva do 20.000 eura

Predsjednik Opštine Budve Marko Bato Carević pozvao je juče sve zaposlene u lokalnoj administraciji da, ukoliko su zainteresovani, u roku od dva mjeseca podnesu zahtjev za sporazumni prekid radnog odnosa.

Budvanska administracija je preglomazna, a iako su politička zapošljavanja bila jedna od zamjerki DPS-u, to nije strano ni aktuelnoj vlasti.

U Opštini je sada zaposleno 360 radnika, a veći broj njih je u vatrogasnoj službi, Komunalnoj policiji, kulturnim ustanovama, Turističkoj organizaciji… Samo se mjesečno iz gradske kase za zarade zaposlenih u lokalnoj administraciji, ne računajući opštinska preduzeća, izdvaja više od pola miliona eura.

Na smanjenju radnika insistira i Ministarstvo javne uprave, da bi se budvanska administracija učinila efikasnijom i racionalnijom.

„Službeniku, odnosno namješteniku koji u roku od 60 dana dostavi pisani zahtjev pripada otpremnina u visini koja je utvrđena opštinskom odlukom. Potpisivanjem sporazuma ne može se zaposliti u roku od pet godina u organima i službama čiji je osnivač Opština“, navodi se u javnom pozivu koji je potpisao Carević.

Otpremnine u Opštini Budva iznose od 10.000 do 20.000 eura. Radnik zaposlen u Opštini ima pravo na otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkim viškom i odlaska u penziju u visini od 10.000 eura ako ima 5 do 10 godina radnog staža, 13.000 eura sa stažom od 10 do 20 godina, 16.000 sa 20 do 30 godina staža i 20.000 za više od tri decenije rada. Budžetom za ovu godinu predviđeno je 200 hiljada eura za otpremnine.

Opština gotovo svakodnevno isplaćuje novac po raznim osnovama radnicima koji je utužuju, zbog kršenja radnih prava, umanjenje zarada… Prijeti joj isplata više od četiri miliona odštetnog zahtjeva, koliko u nekoliko odvojenih tužbi traži gotovo 200 radnika lokalne administracije, zbog neusaglašenih koeficijenata i manje obračunatih zarada u proteklih pola decenije.

Radnici se pozivaju da ih je Opština oštetila isplaćivanjem manjih plata od avgusta 2008. do aprila 2009, te traže da im se nadoknadi šteta po osnovu manje obračunate zarade za 2013, 2014, 2015. i 2016. godinu.

Opština je prije par mjeseci dobila dva spora protiv 30 radnika, ali se čeka odluka Apelacionog suda.

Check Also

Fejsbuk aktivira kriptovalutu možda već u januaru

Fejsbuk i njegovi partneri spremaju se da izdaju kriptovalutu libru već u januaru naredne godine, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *