Deficit budžeta 61 milion eura

Vlada je u aprilu smanjila deficit budžeta u ovoj godini za 7,4 miliona eura, pa je minus na kraju četvrtog mjeseca iznosio 61,1 milion eura, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva finansija MF. Deficit je smanjen za 7,4 miliona iako je suficit budžeta u aprilu bio 10,1 milion eura, jer su prihodi iznosili 165, a rashodi skoro 155 miliona eura, piše Dan.

“U periodu januar-april tekuće godine ostvaren je deficit budžetau iznosu od 61,1 milion eura ili 1,3 odsto BDP-a, što je za 119,5 miliona eura manje u odnosu na planirani, a u odnosu na uporedni period prethodne godine manje za 15,2 miliona eura”, piše u dokumentu Ministarstva finansija, na čijem čelu je Darko Radunović.

Prihodi budžeta u periodu januar-april tekuće godine iznosili su 536,4 miliona eura, što je u odnosu na plan više za 25,3 miliona eura ili pet odsto, dok je u odnosu na isti period 2018. godine više za 52,1 milion eura ili 10,8 odsto.

“Sve najznačajnije kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je naplata poreza na dodatu vrijednost veća za 24,4 miliona eura, doprinosa za 14,2 miliona eura i akciza za 1,7 miliona eura. Pozitivno odstupanje poreskih prihoda rezultat je pozitivnih makroekonomskih kretanja, naplate poreskih potraživanja shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, sprovođenja redefinisane akcizne politike, kao i jačanje poreske discipline”, naveli su iz tog vladinog resora.

Izdaci budžeta u periodu januar-april 2019. godine iznosi li su 597,5 miliona eura ili 12,5 odsto BPD-a i u odnosu na planirane manji su za 94,2 miliona eura, odnosno 13,6 odsto.

“U strukturi potrošnje, tekuća budžetska potrošnja ostvarena je na nivou od 540,2 miliona eura i manja je za 37,8 miliona eura ili 12,2 odsto u odnosu na planiranu kao rezultat niže realizacije gotovo svih kategorija izdataka u okviru tekuće budžetske potrošnje. Pored navedenog, kapitalni budžet realizovan je u iznosuod 57,4 miliona eura, što je manje za 49,6 miliona eura ili 46,4 odsto od planiranog. U poređenju sa uporednim periodom prethodne godine, izdaci budžeta su ostvareni u većem ukupnom iznosu od 36,9 miliona eura, od čega se na kapitalni budžet odnosi 12,8 miliona eura”, istilu u Ministarstvu.

Check Also

Air Montenegro organizovao prve charter letove sa tržišta zemalja Baltika

Imajući u vidu značaj emitivnih tržišta zemalja Baltika, Estonije, Litvanije I Letonije na turistički promet …

Leave a Reply

Your email address will not be published.