Četiri kompanije zainteresovane za izgradnju kolektora u Podgorici

Na predkvalifikacioni poziv za glavni kolektor, koji je objavljen 14. maja 2019. godine, ponude su poslale kompanije Bemax, Strabag, Green line general trading & contracting i Celtikcioglu Ins. san & sigillum, saopšteno je iz Glavnog grada.

Jedina ponuda za mostovski prelaz stigla je od kompanije Bemaks, utvrđeno je na otvaranju predkvalifikacionih ponuda, koje je obavljeno 14. juna 2019. godine, uz prisustvo komisije i predstavnika potencijalnih izvođača.

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, komisija za odabir izvođača ima obavezu da u naredne tri nedjelje izvrši pregled dostavljene dokumentacije u skladu sa definisanim kriterijumima iz javnog poziva.

“Na osnovu uvida u dokumentaciju komisija će predložiti spisak potencijalnih izvođača koji će svoje ponude moći da predaju u drugom kvalifikacionom krugu, koji je planiran da bude do kraja jula tekuće godine. Projekat odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Glavnog grada Podgorice počeo je da se implementira početkom ove godine”, dodaju iz Glavnog grada.

Poslije provjere postojeće dokumentacije prišlo se izboru potencijalnih izvođača za segmente primarnog kolektora, mostovskog prelaza i sekundarne mreže.

Građevinski objekti primarnog kolektora i mostovskog prelaza, obzirom na svoj značaj i složenost izvođenja biće realizovani kroz proceduru TWO STEP, odnosno putem predkvalifikacionog i kvalifikacionog postupka.

Check Also

Deficit budžeta niži 129 miliona od plana

Prihodi budžeta u periodu januar – oktobar 2022. godine iznosili su 1.627,6 mil. € ili …

Leave a Reply

Your email address will not be published.