Prosječna likvidna sredstva 934,1 milion eura

Prosječna likvidna sredstva banaka u aprilu su iznosila 934,1 milion eura, što je 2,9 odsto manje nego u martu, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosječna likvidna sredstva su u aprilu u odnosu na isti mjesec prošle godine pala pet odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou bili iznad propisanih minimuma, izuzev kod jedne banke koja je imala dnevne i dekadne koeficijente likvidnosti ispod propisanog nivoa.

Bilansna suma banaka na kraju aprila iznosila je 4,34 milijarde eura i bila je manja 1,5 odsto nego u martu. Bilansna suma je u odnosu na isti period prošle godine porasla 4,1 odsto.

U strukturi aktive banaka, u aprilu su dominantno učešće od 67,9 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 18,3 odsto, dok se 13,8 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 76,6 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,1 odsto, pozajmice sa 7,7 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,6 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju aprila iznosio je 526,8 miliona eura i porastao je 1,6 odsto na mjesečnom nivou. Na godišnjem nivou ukupni kapital je porastao 4,7 odsto.

Check Also

Potpuna e-registracija kompanija kad se uvežu svi registri

Potpuna elektronska registracija preduzeća je moguća tek nakon uspostavljanja razmjene podataka između svih organa koji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *