Poreska uprava od početka godine naplatila skoro 450 miliona eura

Poreska uprava ostvarila bruto naplatu u maju od 86.841.900 eura, tako da su plan i ostvarenje iz prošle godine premašeni za pet miliona eura (6%), saopšteno je u ovom Vladinom resoru.

Od početka godine naplaćeno 443.846.572 eura, 43 miliona eura više nego u istom periodu 2018. godine (11%) i 30 miliona eura iznad plana (7%).

“Trend dobre naplate poreskih prihoda nastavljen je i tokom maja, a Poreska uprava je tokom navedenog mjeseca ostvarila bruto naplatu od 86.841.900,65 €, čime su plan naplate i ostvarenje iz maja 2018. godine premašeni za 5 miliona eura, odnosno 6 procenata. U kumulativnom iznosu od početka 2019. godine naplaćen je bruto iznos od 443.846.572,85 € – 43 miliona eura (11%) više nego u istom periodu prošle godine, a 30 miliona eura (7%) više od planiranog”, istakli su u Poreskoj upravi.

Bruto naplata poreza na dodatu vrijednost tokom petomjesečnog perioda iznosila je 98.276.016 eura, 10 miliona eura (11,5%) više nego prošle godine, a 7 miliona eura (7,5%) iznad plana.

“U strukturi naplate važno je izdvojiti porez na dobit pravnih lica, po osnovu kojeg je prihodovan iznos od 52.189.458,97 €, 5 miliona eura (12%) više nego prošle godine, što je indikator širenja korporativne poreske osnovice, ali i većeg stepena poštovanja poreskih propisa od strane kompanija koje posluju u Crnoj Gori”, dodaju u PU.

Rast naplate zabilježen je i kod doprinosa na obavezno osiguranje, gdje je ostvarenje iznosilo 195.867.438 eura, 13 miliona eura (7%) više nego u 2018. godini, a 11 miliona eura (6%) iznad plana, dok je naplata poreza na dohodak fizičkih lica iznosila 64.671.781 eura, odnosno 8 miliona eura više nego prošle godine.

Ostvarenje naplate koncesionih naknada veće je u odnosu na prošlu godinu za 3,5 miliona eura, a naplata poreza na promet nepokretnosti za milion eura.

“Imajući u vidu početak ljetnje turističke sezone tokom koje se očekuje povećan obim privredne djelatnosti, posebno na primorju, te veliki broj aktivnosti realizovanih kako bi se prijavljivanje i plaćanje poreza učinilo što lakšim, Poreska uprava očekuje dalji porast stepena dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa, dok će poreska inspekcija raditi na sankcionisanju neregularnog poslovanja, u cilju zaštite lojalne konkurencije na tržištu, obezbjeđenja budžetskih prihoda i unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori”, zaključili su u Poreskoj upravi.

Check Also

Hoće li Rusija pokriti deficit nafte u svijetu

Deficit koji može nastati na tržištu nafte zbog situacije u Saudijskoj Arabiji može biti pokriven …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *