Službenicima neće zastarijevati novčana potraživanja

Službenicima u državnoj i lokalnoj administraciji vraćena su prava iz rada na način da im novčana potraživanja po tom osnovu neće zastarijevati kako su predviđali zakon o državnim službenicima i zakon o lokalnoj samoupravi koji su donijeti početkom 2018. godine. Skupština je usvojila amandmane poslanika SDP kojima je radnicima u javnoj administraciji ovo pravo vraćeno.

Kako je saopšteno iz SDP-a, ukinuta je i neustavna retroaktivna odredba da se priznaju potraživanja samo od 2013. godine.

“Na ovaj način službenici će svoja prava zbog neprofesionalnog postupanja starješina moći ostvarivati pred nadležnim sudovima bez mogućnosti zastare. Ovim su službenici u javnoj administraciji ponovo izjednačeni sa pravima drugih radnika kako to predviđa Zakon o radu”, navode u SDP-u.

Prema njihovim riječima, umjesto diskriminacije zaposlenih u državnoj upravi nedležni treba da se pozabave odgovornošću onih koji nezakonitim radom otvaraju prostor za tužbe.

“Reforma javne uprave je jedan od stubova reformi u jednom društvu na kojem će da insistitira Evropska Komisija, te zbog toga moramo ubrzati ovaj proces kako bi imali efikasnu javnu upravu, a zakoni ove vrste se ne smiju donositi bez analiza i na način koji će dovesti do ovakvih diskriminatorskih rješenja”, kazali su u SDP-u.

SDP skreće paznju svim učesnicima dijaloga o novom zakonu o radu da imaju u vidu sadašnje odredbe zakona da novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada ne mogu zastarijevati.

“Time se najbolje štite prava radnika od svih zloupotreba i nasilja strarješina i države prema njima u ostvarivanju njihovih prava”, zaključuju u ovoj partiji.

Check Also

Hoće li Rusija pokriti deficit nafte u svijetu

Deficit koji može nastati na tržištu nafte zbog situacije u Saudijskoj Arabiji može biti pokriven …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *