Opštine duguju preko 151 milion eura

Konsolidovani dug opština na kraju 2018. godine iznosi oko 151,33 miliona eura, pokazuju podaci dostavljeni od opština i podaci Ministarstva finansija (MF) koji su sastavni dio završnog računa budžeta za 2018. godinu. Dug je za oko 15,64 miliona eura manji nego na kraju 2017. Najveći dužnik je opština Budva sa 57,96 miliona.

Do smanjenja duga je došlo po osnovu otplate domaćeg duga od oko 8,07 miliona i otplate ino duga od oko 7,56 miliona. Kroz stanje državnog ino du ga uključen je dug opština po ugovorima koje je potpisala Vlada sa ino kreditorima, a sa opštinama potkreditne sporazume od oko 35,6 miliona eura (iznos povučenih, neotplaćenih sredstava) i kroz stanje duga lokalne samouprave oko 115,75 miliona piše u završnom računu budžeta koji je Vlada usvojila na poslednjoj sjednici.

Kao što smo naveli, opština Budva ima najveći dug od 57,96 miliona, koji je ranije bio znatno veći i za godinu je smanjen sedam miliona eura. Glavni grad Podgorica duguje 16,3 miliona, opština Nikšić 15, a opština Bijelo Polje preko 10 miliona eura. Na ove četiri opštine se odnosi skoro 100 miliona duga. U svim opštinama je na vlasti DPS, osim u Budvi, gdje je opozicija preuzela vlast krajem 2016. godine, upravo od DPS-a.

Prestonica Cetinje duguje 8,76 miliona, opština Tivat 7,84 miliona, Herceg Novi 6,83 miliona, Kolašin 5,25 miliona, Rožaje 5,06 miliona. Ispod pet miliona, tačnije 4,35 miliona duguje opština Ulcinj, opština Berane duguje 3,93 miliona, Pljevlja tačno tri miliona, Danilovgrad 2,65, Bar 1,43 miliona i Kotor 1,21 milion.

Ispod milion eura duguju opštine Andrijevica, Mojkovac, Plav, Plužine i Šavnik, dok su bez centa duga opštine Žabljak, Petnjica i Gusinje.

Predlog završnog računa budžeta za 2018. još nije predat u skupštinsku proceduru, a to bi trebalo da bude urađeno do kraja ove sedmice, dok će se rasprava o ovom aktu obaviti do kraja jula. Reviziju završnog računa će raditi Državna revizorska institucija, a ona će biti objavljena do 15. oktobra tekuće godine.

Vlada je lani pozajmila 1,1 milijardu eura, dala skoro 700 miliona na otplatu duga i imala deficit od skoro 160 miliona eura.

Smanjen dug po osnovu garancija

U predlogu završnog računa se nalaze i podaci o izdatim garancijama. Stanje duga po osnovu garancija na kraju 2018. godine iznosi 287,5 miliona eura, što je 6,23 odsto BDP-a. Ugovoreni iznos izdatih državnih garancija na kraju 2018. iznosi 571 milion, što je za oko 20 miliona više u odnosu na isti period 2017. Angažovana sredstva iznose 484,1 milion eura.

U odnosu na kraj 2017. godine, na kraju 2018. stanje duga po osnovu izdatih državnih garancija se smanjilo za 25,3 miliona. U skladu sa Zakonom o bucetu za 2018. godinu, Vlada je izdala garanciju za kreditni aranžman između CGES-a i Njemačke banke za razvoj za projekat izgradnje elektroenergetske infrastrukture na poluostrvu Luštica u iznosu od 20 miliona eura piše u dokumentu.

Izvor: Dan

Check Also

Solidarnost u doba Korone: Crnogorski ugostitelji ustupaju svoje kapacitete Vladi i NKT-u

Da krizne situacije, kakva je i pandemija virusa COVID19, znaju probuditi najbolje u ljudima pokazao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *