Crnu Goru u zimskoj sezoni posjetilo više od 153 hiljade turista

Crnu Goru je tokom ovogodišnje zimske turističke sezone posjetilo skoro 153,8 hiljada gostiju, što je za 33,37 odsto više nego prethodne.

Vlada je danas usvojila Informaciju o rezultatima ovogodišnje zimske turističke sezone.

U raspravi je, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, iskazano zadovoljstvo postignutim fektima, budući da je ostvareno blizu 296,3hiljade noćenja, što je 15,83 odsto više nego tokom prošle sezone.

„Osim opština na sjeveru, gdje postoje zimski skijaški centri evidentna je i dobra posjećenost centralnog i primorskog regiona, što je pokazatelj da se Crna Gora dinamično približava jednom od zacrtanih ciljeva – da postane cjelogodišnja turistička destinacija“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Program podsticajnih, mjera u oblasti turizma i Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za podršku marketing aktivnostima na emitivnim tržištima za 2019/2020. godinu.

Usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora o dokapitalizaciji „Novog duvanskog kombinata“ AD Podgorica sa Izvještajem o činjeničnim nalazima preduzeća „Ernst&Young“ od 10. aprila i Inicijativom investitora za rješavanje statusa novčanog uloga Vlade Crne Gore u „Novi duvanski kombinat“ AD Podgorica.

„Na osnovu revizorskog Izvještaja, Vlada je konstatovala da je kompanija BMJ Industries FZ-LLC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ispunila obaveze predveđene Ugovorom i prihvatila inicijativu investitora koja se odnosi na prodaju preostalih 1,45 odsto akcija u ovom privrednom društvu“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II – 2014-2020 kojim su definisane mjere čija će realizacija, kako se navodi, omogućiti korišćenje sredstava IPA II u ovoj oblasti.

Mjere su, dodaje se, su usmjerene na poboljšanje konkurentnosti, povećanje dodate vrijednosti proizvoda, otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje života u ruralnim područjima, kao i povezivanje sa turizmom.

„U diskusiji je istaknuto da je cilj Programa da korišćenjem sredstava IPA II u što većoj mjeri pripremi crnogorske poljoprivrednike za ulazak u EU, što će dovesti do unapređenja kvaliteta proizvoda, povećana obima proizvodnje, veće konkurentnosti i dostizanja EU standarda bezbijednosti hrane u primarnom i prerađivačkom sektoru“, rekli su iz Vlade.

Vlada je donijela Akcioni plan za suzbijanje nelegalne eksploatacije rječnih nanosa iz vodotoka 2019. – 2021. godine.

Plan je izrađen kako bi se nastavilo sa daljim aktivnostima tokom trajanja moratorijuma na eksploataciju šljunka i pijeska iz rječnih korita, koji je uveden u aprilu 2017. godine radi dodatnog unapređenja brige o zaštiti rječnih tokova i zaštiti od voda i suzbijanja nelegalne eksploatacije.

“Akcionim planom će se u narednom periodu postići efikasniji nadzor nad nelegalnom eksploatacijom, obezbjeđenje kontinuiranog monitoringa i izvještavanja o stanju na vodotocima“, ističe se u saopštenju.

U cilju realizacije Akcionog plana za suzbijanje nelegalne eksploatacije rječnih nanosa iz vodotoka, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, Vlada je donijela Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje.

Uredbom se, pojašnjavaju iz Vlade, poslovi državne uprave iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, u dijelu koji se odnosi na eksploataciju i deponovanje rječnih nanosa na vodnom zemljištu, povjeravaju navedenim lokalnim samoupravama na period od 18 mjeseci.

Vlada je donijela Plan davanja koncesija za eksploataciju rječnog nanosa (šljunka i pijeska) iz korita rijeka Lim i Grnčar.

„Plan je urađen za korita rijeka Lim i Grnčar na teritoriji Crne Gore, u cilju definisanja područja u dolinama rijeka pogodnih za eksploataciju rječnog nanosa, kao i procjena optimalnih količina za eksploataciju u odnosu na osnovni kriterijum uspostavljanja ravnotežnog stanja režima proticaja i režima nanosa“. Zaključuje se u saopštenju.

Check Also

Montenegroberza: Porasli promet i indeksi

Indeksi i promet na Montenegroberzi ove sedmice su porasli, iako je trgovanje bilo mirno i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *