Domaće banke konverziju naplaćuju kursom i provizijom

Konverziju, odnosno mijenjanje drugih valuta u euro i obrnuto, za čim se povećava tražnja čim počne turistička sezona, banke naplaćuju na dva načina. Jedne kroz proviziju koja je različita od banke do banke. Druge, koje su brojnije, kroz interni kurs koji formiraju svakog dana i koji je veći od kursa koji objavljuje Centralna banka, a koji je istovremeno i referentni kurs Evropske centralne banke, piše Pobjeda.

Osam banaka mjenjačke poslove naplaćuje kroz interni kurs, a ostale zaračunavaju proviziju. Banke ove i druge tarife same određuju i dostavljaju Centralnoj banci.

Najstariji je cjenovnik Zirat banke koja tarife nije mijenjala od sredine 2015, a četiri banke su ih korigovale ove godine.

U CKB, koja je važeći ,,cjenovnik“ donijela 24. jula prošle godine konverziju do 20 hiljada eura naplaćuju kroz interni kurs, osim za australijski dolar i švajcarski franak, gdje je limit 5.000 eura. Za konverziju više od 20 hiljada eura provizija je jedan odsto, po kursu formiranom na bazi trenutnog kursa na međunarodnom finansijskom tržištu.

Sosijete ženeral Montenegro banka je važeći cjenovnik donijela 11. maja ove godine, u kojem se navodi da valutu mijenjaju bez naknade.

Cjenovnik NLB je od oktobra prošle godine. I ova banka mjenjačke poslove naplaćuje kroz kurs. Isti pristup ima Erste banka, koja radi po tarifama iz novembra prošle godine, kao i Adiko banka, koja je tarife dostavila CBCG 23. septembra 2018, ali navode da svakodnevno formiraju kurs.

Cjenovnik Univerzal kapital banke važi od početka juna tekuće godine. U njemu se navodi da banka ove poslove vrši po kupovnom i prodajnom kursu.

U Hipotekarnoj banci tarife važe od 28. februara 2018, s tim što naplaćuju proviziju i to dva odsto za mjenjačke poslove i jedan odsto za konverziju sa računa klijenata. I Komercijalna banka Podgorica, u kojoj je važeći cjenovnik od 25. januara tekuće godine, naplaćuje proviziju od dva odsto vrijednosti.

Lovćen banka je zadržala cjenovnik od februara 2016. Ona konverziju valuta naplaćuje bez naknade, ali po kursu koji sama formira, kao i Zapad banka, čije tarife nijesu promijenjene od januara 2017. Isto važi za Zirat banku, u kojoj cjenovnik nije promijenjen od jula 2015, kao i za Novu banku.

Check Also

Evropu čeka nova dužnička kriza

Globalni BDP (bruto domaći proizvod) neće se vratiti na nivo prije koronavirusa do 2022. godine, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *