Cijena za Komercijalnu banku 500 miliona eura?

Tačno 500 miliona eura u Nemanjinoj 11 slovi za cijenu po kojoj država vrjednuje 100 odsto kapitala Komercijalne banke, saznaje Blic Biznis.

Ministarstvo finansija objavilo je u petak javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju ove banke u kojoj je država najveći pojedinačni akcionar.

Blic tvrdi da država Srbija cijelu banku cijeni 500 miliona eura i smatra da bi to bila dobra cijena za Komercijalnu banku čija je prodaja planirana do kraja godine.

S obzirom na to da se na prodaju nudi najviše 83,2 odsto kapitala, ova banka bi u tom slučaju mogla da bude prodata za oko 415 miliona eura. To je oko 15 miliona eura više od trenutne tržišne cijene ove banke na Beogradskoj berzi.

Izvor Blica tvrdi da je pola milijarde eura za cijelu banku, “dobra cijena, ukoliko se u obzir uzmu sve okolnosti od uticaja”.

“U tom slučaju pokazatelj P/B odnosno odnos tržišne cijene akcije i njene knjigovodstvene vrijednosti bio bi 0,85 što govori o dobroj cijeni u današnjim okolnostima”, kaže sagovornik i dodaje da bi od velikog uticaja na konačnu prodajnu cijenu mogli da budu pregovori između države i kupca.

Nakon što je država objavila javni poziv, detalji daljeg postupka prodaje Komercijalne banke biće određeni odgovarajućom tenderskom dokumentacijom.

Zainteresovani kupci imaju rok da se izjasne do 21. juna 2019. do kada moraju da dostave izjave o zainteresovanosti.

“Skreće se pažnja da je Republika Srbija vlasnik 41,75 odsto ukupnog broja običnih akcija i da će tokom tenderskog postupka steći dodatnih 41,47 odsto običnih akcija od EBRD, IFC DEG i Svedfonda, na osnovu obavezujućeg ugovora o sticanju relevantnih akcija od ovih međunarodnih finansijskih institucija”, navedeno je u javnom pozivu. Drugim riječima, država će kupiti njihove akcije bez obzira na to koliku će ona cenu postići na tenderu za objedinjeni paket.

Izjavom o zainteresovanosti, učesnici na tenderu treba da dokažu da se bave bankarskom djelatnošću u poslednje tri godine i da je vrijednost ukupne aktive koja se odnosi na bankarsku djelatnost veća od milijardu eura na kraju 2018. godine (ako nije primenljivo, onda na kraju 2017.), ili da su prikupila sredstva u iznosu od najmanje 500 miliona eura u poslednjih 10 godina. Ili, mogu da dokažu i da upravljaju imovinom vrednom najmanje milijardu eura na kraju 2018. godine (ako nije primjenljivo, onda na kraju 2017.), ili da su investitor posljednjih 10 godina kroz minimalno učešće u kapitalu od 20 odsto u najmanje jednoj bankarskoj grupi čija je aktiva iznosila preko milijardu eura, u najmanje jednoj od datih godina investicionog perioda.

Objava tendera je u skladu sa aktuelnim aranžmanom Instrument za koordinaciju politika (Policy Coordination Instrument), koji je potpisan sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Banka u Srbiji ima 202 filijale i ekspoziture sa ukupno 2.770 zaposlenih, a posluje i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Država je vlasnik 41,7 odsto akcija u Komercijalnoj banci, EBRD 24,4 odsto, a Fond Svetske banke 10,1 odsto.

Check Also

Vladimir Lučić: Do 2023. Telekom će vrijedjeti više od četiri milijarde eura

Nova razvojna strategija i investiciona politika “Telekom Srbija grupe” pokazale su se kao ispravne, što …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *