Ozon: Građani imaju ustavno pravo da znaju porijeklo struje koju plaćaju

Ekološki pokret “Ozon” smatra da građani Crne Gore, kao potrošači, imaju pravo na izbor električne energije koju im snabdjevač isporučuje, shodno porijeklu proizvodnje, jer to im otvara mogućnost da utiču i na kvalitet životne sredine i održivo korišćenje prirodnih resursa u društvenom vlasništvu.

“Analizom trenutne situacije u Crnoj Gori, koju karakteriše invazija projekata malih hidroelektana na našim planinskim rijekama, špekulacije o budućnosti Termoelektrane i pripremnih aktivnosti za početak funkcionisanja nacionalne i regionalnih berzi električne energije, zabrinjava što potrošači nemaju osnovne informacije o porijeklu struje koju kupuju za domaćinstva, praćenu odgovarajućim garancijama porijekla, čime im se grubo krše prava na informisanje i učešće u procesu donošenja odluka, garantovana Ustavom, čitavim nizom zakona iz oblasti životne i potpisanim međunarodnim ugovorima, poput Arhuske konvencije”, smatraju u “Ozonu”.

Sigurni su, kako kažu, da većina građana, koji svakim danom sve više dokazuju ekološku osvješćenost, ne bi željela da kupuje električnu energiju dobijenu iz malih hidroelektrana, zbog uništavanja naših najljepših divljih rijeka, njihovih i povezanih ekosistema, endemskih i zaštičenih vrsta i uprkos opravdanom protivljenju lokalnog stanovništva.

“I električna energija dobijena iz “prljavih” izvora, poput termoelektrana, sigurni smo ne bi bila zanimljiva za sve koji shvataju njihov uticaj na globalne trendove, kakvi su klimatske promjene i aerozagađenje, odnosno pogubne posledice na ljudsko zdravlje, iseljavanje lokalnih zajednica i još mnogo toga o čemu će se pričati u narednom periodu. Smatramo da je neophodno hitno zakonski urediti ovo pitanje od javnog interesa, jer se u suprotnom sistemski doprinosi grubim kršenjima garantovanih prava i otvoreno favorizuju određene interesne grupe, koje prirodne resurse posmatraju iskuljučivo sa aspekta privatnog profita, što bi po nama bio udar i na Ustav i sistem i njegovu najvažniju instituciju građanina”, jasni su oni.

Ekološki pokret “Ozon” će, kako najavljuju, uputiti inicijative na sve relevatne institucionalne i pojedinačne adrese, iz sve tri grane vlasti, raditi na dobijanju što veće podrške civilnog društva i medija i koristiti sve mehanizme učešća u procesu donošenja odluka, poput e-peticije, kako bi svim građanima omogućili da se uključe i iskoriste svoja prava.

“Riječ je o problematici koja zaslužuje i pažnju i podršku univerziteta i stručne javnosti, pa se nadamo da će konačno svi prepoznati životnu i suštinku potrebu učešća u javnoj argumentovanoj diskusiji o pitanjima koja su od važnosti za cijelo društvo, demoktratsku kulturi i javni interes, što pravo na informisanje o porijeklu stuje koju plaćamo, nesporno jeste”, zaključuju oni.

Check Also

Direktori poreskih uprava: Veća naplata znači manje državnog zaduženja

Borba protiv sive ekonomije i poreske evazije jedan je od izazova svih Poreskih uprava zemalja …

Leave a Reply

Your email address will not be published.