Triglav isplaćuje 56,8 miliona eura dividende

Na 44. skupštini akcionara Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali sve prijedloge Uprave i Nadzornog odbora društva. Za dividende je namijeno 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po akciji, što predstavlja 70 % konsolidovane neto dobiti za 2018. godinu.

Skupština akcionara dala je saglasnost Nadzornom odboru i Upravi društva za poslovnu godinu 2018. i za revizora društva za poslovne godine 2019. 2020. i 2021. imenovala revizorsko društvo Deloitte revizija.

Na današnjoj 44. skupštini akcionara Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o korištenju bilansne dobiti za 2018. godinu. Za dividende je namijenjen dio bilansne dobiti u visini od 56.837.870,00 eura, odnosno 2,50 eura bruto po akciji, što predstavlja 70 % konsolidovane neto dobiti za 2018. godinu odnosno 85 % bilansne dobiti društva. Dividenda će biti isplaćena akcionarima upisanim u knjigu akcionara na dan 12.6.2019, a Zavarovalnica Triglav će slijedeći dan na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe osigurati sredstva za isplatu svih dividendi.

Skupština akcionara upoznata je sa godišnjim izvještajem Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za 2018. godinu te Upravi i Nadzornom odboru društva dala saglasnost za poslovnu godinu 2018. Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, je izjavio: »Zahvaljujem akcionarima na iskazanom povjerenju. Triglav grupa je finansijski stabilna, raspolaže sa »A« kreditnim rejtingom a i poslovanje u prošloj godini bilo je uspješno. Zadovoljni smo, da možemo na ovoj podlozi i u skladu sa našom dividendnom politikom da isplatimo našim akcionarima atraktivnu dividendu. U ovoj godini nastavljamo sa aktivnostima razvoja i rasta Grupe, te kako su i definisane u strategiji i planu.“

Skupština akcionara je za revizora Zavarovalnice Triglav za poslovne godine 2019., 2020. i 2021. imenovala revizorsko društvo Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

Check Also

Telenor: Platite račun online i bez provizije

Telenor je svojim postpejd korisnicima omogućio da svoje račune plate online i bez provizije, putem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *